7.06.21

Läbirääkimistega enampakkumine Kilingi-Nõmme linnas asuva Pärnu tn 46 hoonestatud kinnistu võõrandamiseks

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 28. aprilli 2021. a otsuse nr 18 „Vallavara võõrandamine läbirääkimistega enampakkumise korras" alusel Pärnu maakonnas Kilingi-Nõmme linnas asuva Pärnu tn 46 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2301506, katastritunnus 30601:002:0026, sihtotstarve Ärimaa 100 %, pindala 1316 m2) läbirääkimistega enampakkumise kinnistu ostmiseks soovi avaldanud üürnike Matmar Toitlustuse OÜ ja TÜ Sinilind vahel alghinnaga 56 000 eurot. Enampakkumise liik on suuline enampakkumine ja see viiakse läbi haldusnõunik Martti Roodeni ja maaspetsialist Andrus Lillemaa poolt 22. juunil 2021. a kell 09:00 Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond.

Enampakkumise tingimused on kinnitatud vallavalitsuse 02. juuni 2021. a korraldusega nr 240.

Vallavara enampakkumise nurjumise korral  otsustab edasised tegevused kinnistu osas Saarde Vallavolikogu.

Toimetaja: SIGNE LAAGUS