Vallavalitsuse koosseis

27.07.20

Saarde Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina üks kord nädalas teisipäeviti algusega kell 10.00, asukohaga Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme.

Vallavalitsuse koosolekud on kinnised. Koosolekutest võtab osa Saarde vallasekretär, kellel on sõnaõigus päevakorraküsimustes kaasa rääkida.

 

 

Saarde vallavalitsuse koosseisu kuuluvad:

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Andres Annast vallavanem  5225620 andres.annast@saarde.ee
Jaanus Männik abivallavanem
446 0821
512 2321
jaanus.mannik@saarde.ee
Külli Karu abivallavanem

449  5955

555 196 11

kylli.karu@saarde.ee
Avo Tursk vallavalitsuse liige 518 4144 avo689@gmail.com