Vallavalitsuse koosseis

10.05.21

Saarde Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina üks kord nädalas kolmapäeviti algusega kell 10.00, asukohaga Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme.

Vallavalitsuse koosolekud on kinnised. Koosolekutest võtab osa Saarde vallasekretär, kellel on sõnaõigus päevakorraküsimustes kaasa rääkida.

 

 

Saarde vallavalitsuse koosseisu kuuluvad:

Nimi Ametikoht Telefon E-post
  vallavanem     
  abivallavanem, vallavalitsuse liige

 

 
Andrus Lillemaa maaspetsialist, vallavalitsuse liige

446 0819

526 6795

andrus.lillemaa@saarde.ee