Täitmata ameti- ning töökohad

8.04.21

Surju Hooldekodu "Videvik" pakub tööd puhkuseasendajale

Surju hooldekodu ootab puhkuseasendajat hooldajatele alates maist.

Tööülesanded:

Hoolealuste hooldamine, abistamine ja toetamine igapäeva toimingutes

Töö toimub graafiku alusel 24 tunniste vahetustega, kuus 7-8 valvet.

Eelkõige on oluline kohusetundlikkus ja hea süda.

Eelneva töökogemuse puudumisel väljaõpe kohapeal.

Helista ja uuri täpsemalt.

 

5146 840 Ülle Alanurm

_______________________________________________________________________

 

Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll otsib oma meeskonda

0,5 ametikohaga logopeedi, kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine, lähtudes lapse individuaalsusest.

Kandidaadil on:

täidetud  kvalifikatsiooninõuded,

väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,

tahe töötada laste ja peredega,

arvuti kasutusoskus,

avatus uuendustele.

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil lasteaed@saarde.ee või Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll, Aia tn 1, 86304 Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa

Lisainfo telefonil +372 449 2212, direktor Evi Lapp

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info avalikus teenistuses täitmata ametikohtade kohta on kättesaadav Avaliku Teenistuse koduleheküljelt.