Täitmata ameti- ning töökohad

18.08.20

Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll otsib oma meeskonda

0,5 ametikohaga logopeedi, kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine, lähtudes lapse individuaalsusest.

Kandidaadil on:

täidetud  kvalifikatsiooninõuded,

väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,

tahe töötada laste ja peredega,

arvuti kasutusoskus,

avatus uuendustele.

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil evi.lapp86@gmail.com või Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll, Aia tn 1, 86304 Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa

Lisainfo telefonil +372 449 2212, direktor Evi Lapp

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SURJU HOOLDEKODU

Surju hooldekodu ootab puhkuseasendajat hooldajatele alates märtsist, tööülesannete hulka kuulub hoolealuste hooldamine, abistamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes. Töö toimub graafiku alusel 24 tunni vahetustega, kuus 7-8 valvet. Eelkõige on oluline kohusetundlikkus ja hea süda. Eelneva töökogemuse puudumisel väljaõpe kohapeal.
Helista ja uuri täpsemalt ning jaga sõbraga!

Ootame Sind!

Ülle 5146840

 

 

 

Info avalikus teenistuses täitmata ametikohtade kohta on kättesaadav Avaliku Teenistuse koduleheküljelt.