Täitmata ameti- ning töökohad

30.11.21

 

______________________________________________________________________________

 

Kilingi-Nõmme Laseaed Krõll otsib oma meeskonda

0,5 ametikohaga logopeedi

kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine, lähtudes lapse individuaalsusest.

Kandidaadil on:

täidetud  kvalifikatsiooninõuded,

väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,

tahe töötada laste ja peredega,

arvuti kasutusoskus,

avatus uuendustele.

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil lasteaed@saarde.ee või Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll, Aia tn 1, 86304 Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa

Lisainfo telefonil +372 449 2212, direktor Evi Lapp

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info avalikus teenistuses täitmata ametikohtade kohta on kättesaadav Avaliku Teenistuse koduleheküljelt.