AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide –...

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide –...

Seoses teeolude halvenemisega on Saarde Vallavalitsuse 15.04.2014 korraldusega nr 84 piiratud alates 18.aprillist  üle 8-tonnise massiga veokite liiklust Lodja-Surtsi teel (7110034). ...

Liikluse piiramine

Seoses teeolude halvenemisega on Saarde Vallavalitsuse 15.04.2014 korraldusega nr 84 piiratud alates 18.aprillist  üle 8-tonnise massiga veokite liiklust Lodja-Surtsi teel (7110034). ...

Saarde Vallavalitsus ja Päästeameti Lääne päästekeskus kutsuvad 29. aprillil 2014 kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis toimuvale infotunnile, mille teemaks on ebaseaduslikud küttesüsteemid ja nende...

Ebaseaduslikud küttesüsteemid kortermajades

Saarde Vallavalitsus ja Päästeameti Lääne päästekeskus kutsuvad 29. aprillil 2014 kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis toimuvale infotunnile, mille teemaks on ebaseaduslikud küttesüsteemid ja nende...

Kutsume Teid üles riigiportaalist eesti.ee elektroonilist valijakaarti tellima. Kui olete e-valijakaardi juba varasemalt tellinud, siis Te ei pea seda uuesti tegema. Elektroonilise...

Telli e-valijakaart

Kutsume Teid üles riigiportaalist eesti.ee elektroonilist valijakaarti tellima. Kui olete e-valijakaardi juba varasemalt tellinud, siis Te ei pea seda uuesti tegema. Elektroonilise...

4.aprillil toimus Lavi järve ääres Saarde valla geograafilise keskpunkti mahamärkimine.

Saarde valla geograafilise keskpunkti mahamärkimine

4.aprillil toimus Lavi järve ääres Saarde valla geograafilise keskpunkti mahamärkimine.

Aprilli kolmas nädal (14.–20. aprill) on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele. Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast. Kuna üheks südamehaiguste riskiteguriks...

Südamenädal 2014

Aprilli kolmas nädal (14.–20. aprill) on Eestis traditsiooniliselt pühendatud südametervisele. Südamenädalat tähistatakse Eestis alates 1993. aastast. Kuna üheks südamehaiguste riskiteguriks...

Kolmapäeval, 16.aprillil 2014 kell 10.00 toimub Kilingi-Nõmme klubis Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV õhuliini teemaplaneeringu infopäev. Infopäeval tutvustatakse uue Eestit ja Lätit...

Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV õhuliini teemaplaneeringu infopäev

Kolmapäeval, 16.aprillil 2014 kell 10.00 toimub Kilingi-Nõmme klubis Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV õhuliini teemaplaneeringu infopäev. Infopäeval tutvustatakse uue Eestit ja Lätit...

Suurjäätmete kevadine kogumisring toimub esmaspäeval, 5.mail . Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse suurjäätmete kogumisring maikuu ja...

Suurjäätmete kogumine

Suurjäätmete kevadine kogumisring toimub esmaspäeval, 5.mail . Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse suurjäätmete kogumisring maikuu ja...

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on tuleohtliku aja alguseks Eesti territooriumil määratud 4.aprill. Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud: ...

Tuleohtliku aja määramine

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on tuleohtliku aja alguseks Eesti territooriumil määratud 4.aprill. Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud: ...

Majandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt peab ettevõtja esitama iga aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris , kui ettevõtja...

Registreeringu õigsuse kinnitamise kohustus

Majandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt peab ettevõtja esitama iga aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris , kui ettevõtja...

Vabariigi Valitsus kinnitas  2014. aasta riikliku pensioni indeksi väärtuseks 1,058. See tagab alates 1. aprillist kõikide pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja...

Pensionid suurenevad indekseerimisega 5,8 protsenti

Vabariigi Valitsus kinnitas  2014. aasta riikliku pensioni indeksi väärtuseks 1,058. See tagab alates 1. aprillist kõikide pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja...

Tihemetsa postkontor on ajutiselt suleud 01.-30.04.2014. Alates 01.maist on postipunkt avatud Tihemetsa A ja O kalupuses. Aprillis on võimalik postiteenuseid edasi tarbida ning selleks on...

Tihemetsa postkontor ajutiselt suletud

Tihemetsa postkontor on ajutiselt suleud 01.-30.04.2014. Alates 01.maist on postipunkt avatud Tihemetsa A ja O kalupuses. Aprillis on võimalik postiteenuseid edasi tarbida ning selleks on...

Ootame oma seltskonda loodusesõpru, kes soovivad appi tulla konnade kevadise rände ajal, et aidata neid turvaliselt üle maantee. Konnade rände aeg jääb tavaliselt aprilli teise poolde, kuid...

Talgud "Aitame konnad üle tee"

Ootame oma seltskonda loodusesõpru, kes soovivad appi tulla konnade kevadise rände ajal, et aidata neid turvaliselt üle maantee. Konnade rände aeg jääb tavaliselt aprilli teise poolde, kuid...

Saarde Vallavalitsuse 19.11.2013 korraldusega nr 325 on piiratud üle 8-tonnise massiga veokite liiklust järgmistel teedel: Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee (7110030); Lodja-Puujala tee...

Liikluse piiramine

Saarde Vallavalitsuse 19.11.2013 korraldusega nr 325 on piiratud üle 8-tonnise massiga veokite liiklust järgmistel teedel: Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee (7110030); Lodja-Puujala tee...

4.-6-aprillini 2014 toimuvad Saarde vallas Lauri karjääris Kaitseliidu Pärnumaa maleva laskeharjutused. Õppustel kasutatakse lahingpadruneid ja imitatsioonivahendeid. Palume nimetatud perioodil...

Kaitseliidu laskeharjutused Lauri karjääris

4.-6-aprillini 2014 toimuvad Saarde vallas Lauri karjääris Kaitseliidu Pärnumaa maleva laskeharjutused. Õppustel kasutatakse lahingpadruneid ja imitatsioonivahendeid. Palume nimetatud perioodil...

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 19.05.2014 . Riiklik tagastamatu toetus...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 19.05.2014 . Riiklik tagastamatu toetus...

Pärnu ja Viljandi maavalitsused, elektrisüsteemihaldur Elering ning Ramboll Eesti sõlmisid märtsi keskel töövõtulepingu Kilingi-Nõmme–Riia TEC II 330 kilovoldi (kV) õhuliini maakonnaplaneeringu...

Algab planeeringu koostamine Eesti-Läti uue kõrgepingeliini trassi asukoha määramiseks

Pärnu ja Viljandi maavalitsused, elektrisüsteemihaldur Elering ning Ramboll Eesti sõlmisid märtsi keskel töövõtulepingu Kilingi-Nõmme–Riia TEC II 330 kilovoldi (kV) õhuliini maakonnaplaneeringu...

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus pakub koostöös PRIA-ga kõigile ühtse pindalatoetuse taotlejatele 15.juunini 2014 juhendamist ja tuge e-pria kasutamisel: kliendiks registreerumine; ...

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus pakub pindalatoetuse taotlejatele e- pria kasutamiseks juhendamise tuge

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus pakub koostöös PRIA-ga kõigile ühtse pindalatoetuse taotlejatele 15.juunini 2014 juhendamist ja tuge e-pria kasutamisel: kliendiks registreerumine; ...

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses toimuvad 15.-17.04 ja 23.-25.04 raiteöölise (tase 3) kutseeksamiks valmistumise koolitused. Lisainfo kutsehariduskeskuse veebilehel . ...

Raietöölise koolitused Voltveti koolituskeskuses

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses toimuvad 15.-17.04 ja 23.-25.04 raiteöölise (tase 3) kutseeksamiks valmistumise koolitused. Lisainfo kutsehariduskeskuse veebilehel . ...

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Taotlejaks võivad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Taotlejaks võivad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles...

Näitan: 1 261-1 280
Elemente lehe kohta 20
of 65