Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.  ...

1. juulist muutub lahkunu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.  ...

Saarde Vallavalitsus teatab Pärnu maakonna Saarde valla tuulikuparkide P14, P15 ja P16 detailplaneeringute eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu avalikust väljapanekut kuni...

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15 ja P16 detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku pikendamine

Saarde Vallavalitsus teatab Pärnu maakonna Saarde valla tuulikuparkide P14, P15 ja P16 detailplaneeringute eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu avalikust väljapanekut kuni...

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva. ...

Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva. ...

Ametikoha põhieesmärk Haridus-, spordi-, noorsoo- ja kultuuritöö korraldamine Saarde vallas kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste, kodanike ja...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi humanitaarnõuniku leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Haridus-, spordi-, noorsoo- ja kultuuritöö korraldamine Saarde vallas kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste, kodanike ja...

Leinapäeval, 14. juunil avati Saarde Saja Tamme salus mälestusmärk, meenutamaks tollasest Kilingi, Jäärja, Pati, Saarde, Tali, Tihemetsa ja Voltveti vallast ning Kilingi-Nõmme linnast...

Mälestusmärgi avamine küüditatutele Saarde Saja Tamme salus

Leinapäeval, 14. juunil avati Saarde Saja Tamme salus mälestusmärk, meenutamaks tollasest Kilingi, Jäärja, Pati, Saarde, Tali, Tihemetsa ja Voltveti vallast ning Kilingi-Nõmme linnast...

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19.juunil kell 13.30 Kikepera malevkonna majas aadressil Tihemetsa alevik, Hooldekodu tee 1. Istungi päevakord ja eelnõud. ...

Saarde Vallavolikogu istung toimub 19.juunil

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19.juunil kell 13.30 Kikepera malevkonna majas aadressil Tihemetsa alevik, Hooldekodu tee 1. Istungi päevakord ja eelnõud. ...

Ametikoha põhieesmärk Sekretäri ametikoha eesmärk on kodanike teenindamine ning operatiivse ja korrektse teabehalduse korraldamine Saarde vallavalitsuses ja vallavalitsuse poolt...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sekretäri leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Sekretäri ametikoha eesmärk on kodanike teenindamine ning operatiivse ja korrektse teabehalduse korraldamine Saarde vallavalitsuses ja vallavalitsuse poolt...

President Kersti Kaljulaid alustas oma kolmapäevast visiiti Saarde vallas Surju hooldekodus, kus hooldekodu juhataja Ülle Alanurm tutvustas looduskaunis kohas asuvat hoolekandeasutust ning seal...

President Saarde vallas

President Kersti Kaljulaid alustas oma kolmapäevast visiiti Saarde vallas Surju hooldekodus, kus hooldekodu juhataja Ülle Alanurm tutvustas looduskaunis kohas asuvat hoolekandeasutust ning seal...

Vabandame ebameeldivuste pärast!
Osaühing Saarde Kommunaal võtab tööle bussijuhi (0,75 ametikohta) tööle asumisega alates 01. septembrist 2019.a.   Töö kirjeldus Surju Põhikooli õpilasliini teenindamine...

Osaühing Saarde Kommunaal võtab tööle bussijuhi

Osaühing Saarde Kommunaal võtab tööle bussijuhi (0,75 ametikohta) tööle asumisega alates 01. septembrist 2019.a.   Töö kirjeldus Surju Põhikooli õpilasliini teenindamine...

Pärnumaa Omavalitsuste Liit tänas 6.juunil Pärnumaa tublimaid õpilasi ning õpetajaid. Saarde vallast olid tänupäevale palutud kokku 12 õpilast ning 2 õpetajat. Siinkohal avaldame tublide...

Saarde valla tublid õpilased ning õpetajad Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tänuüritusel

Pärnumaa Omavalitsuste Liit tänas 6.juunil Pärnumaa tublimaid õpilasi ning õpetajaid. Saarde vallast olid tänupäevale palutud kokku 12 õpilast ning 2 õpetajat. Siinkohal avaldame tublide...

Saarde valla  ettevõtteid, asutusi, MTÜ-sid ja FIEsid oodatakse osalema 23. juunil Kilingi-Nõmme suveaias toimuvale jaanitule võistlustele. Eestlaste traditsioonidele kohaselt on jaaniõhtu...

Üleskutse Saarde valla ettevõtetele, asutustele, MTÜ-dele ja FIE-dele

Saarde valla  ettevõtteid, asutusi, MTÜ-sid ja FIEsid oodatakse osalema 23. juunil Kilingi-Nõmme suveaias toimuvale jaanitule võistlustele. Eestlaste traditsioonidele kohaselt on jaaniõhtu...

12. juunil külastab Saarde valda president Kersti Kaljulaid. Riigipea alustab oma visiiti kell 14.15 Surjus, seejärel suundutakse Kilingi-Nõmme linna, kus kell 15.20 istutab president Saarde...

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid külastab Saarde valda

12. juunil külastab Saarde valda president Kersti Kaljulaid. Riigipea alustab oma visiiti kell 14.15 Surjus, seejärel suundutakse Kilingi-Nõmme linna, kus kell 15.20 istutab president Saarde...

Kodukohvikud said eelmisel aastal suure menu osaliseks. Ka sel aastal oodatakse põnevusega, kuhu külla kutsutakse või mida pakutakse. Isevalmistatud hea ja parema pakkumiseks saatke oma...

Linnapäevade kodukohvikud

Kodukohvikud said eelmisel aastal suure menu osaliseks. Ka sel aastal oodatakse põnevusega, kuhu külla kutsutakse või mida pakutakse. Isevalmistatud hea ja parema pakkumiseks saatke oma...

Saarde Vallavalitsus otsib peredele tugiisikut.Tugiisiku ülesandeks on perede igapäevaelu toetamine ning juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel. Küsimuste ja kandideerimise korral...

Saarde Vallavalitsus võtab tööle tugiisiku

Saarde Vallavalitsus otsib peredele tugiisikut.Tugiisiku ülesandeks on perede igapäevaelu toetamine ning juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel. Küsimuste ja kandideerimise korral...

Oodatakse kõiki "Eesti 2035" strateegias osalemisest huvitatuid, et arutada ja täiendada üleriigilise arvamuskorje ning ekspertide arvamuse baasil sõnastatud Eesti strateegilisi sihte. Samuti...

Strateegia "Eesti 2035" seminar Pärnus

Oodatakse kõiki "Eesti 2035" strateegias osalemisest huvitatuid, et arutada ja täiendada üleriigilise arvamuskorje ning ekspertide arvamuse baasil sõnastatud Eesti strateegilisi sihte. Samuti...

Reedel 14.juunil kell 14.00 2019 toimub Saarde Saja Tamme salus (Pärnu tn 122-124) Saardest küüditatutele mälestusmärgi avamine, mis annab soovijatele võimaluse küüditamise ohvritele austust...

14.juunil 2019 toimub Saarde Saja Tamme salus Saardest küüditatutele mälestusmärgi avamine

Reedel 14.juunil kell 14.00 2019 toimub Saarde Saja Tamme salus (Pärnu tn 122-124) Saardest küüditatutele mälestusmärgi avamine, mis annab soovijatele võimaluse küüditamise ohvritele austust...

Esmaspäeval, 10.juunil 2019 ei toimu Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22 piirkondliku metsamajanduse spetsialisti Peep Põlma vastuvõttu. Vabandame !

10.06.2019 ei toimu metsamajanduse spetsialisti vastuvõttu

Esmaspäeval, 10.juunil 2019 ei toimu Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22 piirkondliku metsamajanduse spetsialisti Peep Põlma vastuvõttu. Vabandame !

Saarde Kommunaal annab teada:    03.06.2019 kella 10.00-12.00 veekatkestus Tõlla pumpla hooldustööde tõttu. 04.06.2019 kella 10.00-14.00 veekatkestus Tihemetsas pumpla...

Veekatkestused seoses pumplate hooldustöödega

Saarde Kommunaal annab teada:    03.06.2019 kella 10.00-12.00 veekatkestus Tõlla pumpla hooldustööde tõttu. 04.06.2019 kella 10.00-14.00 veekatkestus Tihemetsas pumpla...

Näitan: 681-700
Elemente lehe kohta 20
of 67