Ametikoha põhieesmärk Saarde valla omandis oleva kinnisvara kasutamise koordineerimine; arengustrateegia, arengukava ja teiste strateegiliste arengudokumentide koostamise...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi kinnisvara-, hangete- ja arendusspetsialisti leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Saarde valla omandis oleva kinnisvara kasutamise koordineerimine; arengustrateegia, arengukava ja teiste strateegiliste arengudokumentide koostamise...

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut,...

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut,...

Tihemetsa Vilistlane MTÜ annab teada, et Tihemetsa Sovhoostehnikumi 1969.a , 1970.a , 1971. aasta vilistlased on oodatud 13.07.2019 kell 18.00 Saarepeedi Rahvamajja Viljandimaal. Kaasa oma...

Teadaanne Tihemetsa Vilistlane MTÜ-lt

Tihemetsa Vilistlane MTÜ annab teada, et Tihemetsa Sovhoostehnikumi 1969.a , 1970.a , 1971. aasta vilistlased on oodatud 13.07.2019 kell 18.00 Saarepeedi Rahvamajja Viljandimaal. Kaasa oma...

15.07-16.07 ei toimu Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22 ehitusspetsialisti vastuvõttu. Ehitusspetsialist võtab vallakodanikke vastu kolmapäeval 17.07 kell 08.00-12.00 Saarde...

15.07-16.07.2019 ei toimu ehitusspetsialisti vastuvõttu

15.07-16.07 ei toimu Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22 ehitusspetsialisti vastuvõttu. Ehitusspetsialist võtab vallakodanikke vastu kolmapäeval 17.07 kell 08.00-12.00 Saarde...

Pärnumaa Ühistranspordikeskus teavitab, et alates 1. augustist 2019 kuni aasta lõpuni saavad Pärnu maabussides tasuta sõita keskmise ja raske puudega isikud, puuduva töövõimega isikud,...

Puuetega inimeste tasuta sõit maaliinidel

Pärnumaa Ühistranspordikeskus teavitab, et alates 1. augustist 2019 kuni aasta lõpuni saavad Pärnu maabussides tasuta sõita keskmise ja raske puudega isikud, puuduva töövõimega isikud,...

Surju teeninduskeskus on 08.07-12.07.2019 suletud. Vajalikke toiminguid on võimalik teostada Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22.

Surju teeninduskeskus on 08.07-12.07. 2019 suletud

Surju teeninduskeskus on 08.07-12.07.2019 suletud. Vajalikke toiminguid on võimalik teostada Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22.

Vabariigi Valitsus otsustas kehtestada ühekordse lipupäeva 6. juulil 2019, et tähistada 150-aastast laulupeotraditsiooni. Korralduse kohaselt heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku...

6. juuli on laulupeo puhul lipupäev

Vabariigi Valitsus otsustas kehtestada ühekordse lipupäeva 6. juulil 2019, et tähistada 150-aastast laulupeotraditsiooni. Korralduse kohaselt heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku...

Taotletav Napsi turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Napsi turbaraba kinnistul (katastritunnus 19201:001:0260, registriosa nr 744839) Keskkonnaministeeriumile kuuluval...

Keskkonnaamet teatab Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (kmh) aruande avalikustamisest

Taotletav Napsi turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Napsi turbaraba kinnistul (katastritunnus 19201:001:0260, registriosa nr 744839) Keskkonnaministeeriumile kuuluval...

Teade Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, ja P16 detailplaneeringute  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu  korduva avaliku arutelu ärajätmise kohta. ...

Teade avaliku arutelu ärajätmisest

Teade Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, ja P16 detailplaneeringute  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu  korduva avaliku arutelu ärajätmise kohta. ...

Seoses vallaametnike puhkustega palume vastuvõtu ametnikuga eelnevalt kokku leppida. Vallavalitsuse kontaktid on leitavad valla kodulehelt www.saarde.ee. Vallavalitsuse üldtelefon...

Ametnikud puhkavad

Seoses vallaametnike puhkustega palume vastuvõtu ametnikuga eelnevalt kokku leppida. Vallavalitsuse kontaktid on leitavad valla kodulehelt www.saarde.ee. Vallavalitsuse üldtelefon...

Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Saarde vallale kuuluva Pärnu maakonnas Saarde vallas Tõlla külas asuva Kamali tee 16 kinnistu (registriosa nr 2768306,...

Saarde vallas Tõlla külas asuva Kamali tee 16 kinnistu avalik kirjalik enampakkumine

Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Saarde vallale kuuluva Pärnu maakonnas Saarde vallas Tõlla külas asuva Kamali tee 16 kinnistu (registriosa nr 2768306,...

Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Saarde vallale kuuluva Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Eha tn 1a hoonestamata kinnistu ...

Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Eha tn 1a ja Eha tn 1b kinnistute avalik kirjalik enampakkumine

Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Saarde vallale kuuluva Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Eha tn 1a hoonestamata kinnistu ...

Kilingi- Nõmme linnapäevade piletid nüüd müügil nii Kilingi-Nõmme klubis kui ka Saarde Vallavalitsuses (Nõmme 22). Juunis eelmüügist ostetud pileti hind 8 eurot, juulis 12 eurot, kohapeal 15...

Kilingi-Nõmme linnapäevade piletid nüüd müügil ka Saarde Vallavalitsuses

Kilingi- Nõmme linnapäevade piletid nüüd müügil nii Kilingi-Nõmme klubis kui ka Saarde Vallavalitsuses (Nõmme 22). Juunis eelmüügist ostetud pileti hind 8 eurot, juulis 12 eurot, kohapeal 15...

Carl Robert Jakobsoni, Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab C. R. Jakobsoni...

Taas on aeg esitada kandidaate Carl Robert Jakobsoni konkursile

Carl Robert Jakobsoni, Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab C. R. Jakobsoni...

Ühe aastaga on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) saanud positiivse otsuse 1415 eraisikut, et ühendada oma elamu ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Toetuste kogusumma on 4 miljonit...

Aastaga 4 miljonit eurot eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Ühe aastaga on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) saanud positiivse otsuse 1415 eraisikut, et ühendada oma elamu ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Toetuste kogusumma on 4 miljonit...

Kätlin Liimets ajalehest Eesti Kirik on pannud paberile Saarde kirikus toimuvate laste- ja noortepäevade tegemised, mille menukust on märgatud ka väljaspool kogudust. 2018. aastal hääletas...

Pärnu praostkonnas teeb kõige aktiivsemalt lastetööd Saar­de kogudus.

Kätlin Liimets ajalehest Eesti Kirik on pannud paberile Saarde kirikus toimuvate laste- ja noortepäevade tegemised, mille menukust on märgatud ka väljaspool kogudust. 2018. aastal hääletas...

Alates 1. juulist 2019 saab Saarde Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele esitada ainult e-arveid! Palume arveid failidena enam mitte saata, vaid esitada need masinloetaval kujul...

Arvete esitamine Saarde Vallavalitsusele alates 1.juulist 2019

Alates 1. juulist 2019 saab Saarde Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele esitada ainult e-arveid! Palume arveid failidena enam mitte saata, vaid esitada need masinloetaval kujul...

Möödunud aastal leegitses enne jaanipäeva Harjumaal viimase kümne aasta kõige suurem metsatulekahju. Vikipalu kandis põles lausa 200 hektarit metsa, mis paneb Päästeametit meelde tuletama...

Jaanipäeva märksõnadeks võiksid olla mõistlikkus ja ilmastikuga arvestamine

Möödunud aastal leegitses enne jaanipäeva Harjumaal viimase kümne aasta kõige suurem metsatulekahju. Vikipalu kandis põles lausa 200 hektarit metsa, mis paneb Päästeametit meelde tuletama...

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.  ...

1. juulist muutub lahkunu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.  ...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 35