« Tagasi

Veel on võimalik täiskasvanud õppija nädala raames osaleda erinevatel üritustel

Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 7.–16. oktoobril ning seda koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.

TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Erinevates üritustest ja sündmustest Eesti eri paigus saab ülevaate siin

TÕN 2020 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.