« Tagasi

Sigade Aafrika katk

Lääne–Eesti regionaalne kriisikomisjon soovib pöörata tähelepanu asjaolule, et Eestit ohustab sigade Aafrika katku levik. Sigade Aafrika katk on väga nakkuslik ning ägedalt kulgev nii kodu- kui metssigade viirushaigus. Inimestele ega kodu- ning metsloomi katk ei ohusta, kuid nad võivad otseses kontaktis olles viirust edasi kanda. 
 
Viimastel andmetel tuvastati eelnimetatud katk meile kõige lähima punktina Lätist, Valka piirkonnast. Katku on leitud nii sealsetes majapidamistes kui ka uluksigadel. Seetõttu on ühe ennetusmeetmena laiendatud kitsendustega regiooni Eestis, mis tähendab, et antud piirkonda kuuluvatelt aladelt ei tohi elussigu ja metssealiha välja viia mujale Eestisse, ilma vastavaid uuringuid tegemata.
30. augustil teatas Veterinaar- ja Toiduamet, et nimetatud puhvertsooni kuuluvad Valga-, Võru- ja Põlvamaa kõik vallad; Viljandimaal Abja, Halliste, Karksi, Paistu, Kõpu ja Tarvastu valla. Pärnumaal Häädemeeste, Saarde, Paikuse, Surju ning Tahkuranna vald. Haiguse avastamine ja isegi hetke olukord võib tingida muudatusi ka jahi pidamises.
 
Selleks, et taudi levikut tõkestada palume kõigil olla praegu looduses ringi liikudes väga tähelepanelik. Igast küti poolt mitte lastud seast teata kindlasti koheselt Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil  605 4750 või kohalikule veterinaarkeskusele. Leiust võib teatada ka hädaabinumbril 112 või keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313. Kuna hetkel käsitletakse iga küttimata  leidu taudiohust tingituna potentsiaalse nakkusallikana, on oluline, et info jõuaks võimalikult kiiresti õigete spetsialistideni. Kiire tegevus nakkuspuhangu algul, annab võimaluse selle kiiremaks lokaliseerimiseks ja leviku edasiseks tõkestamiseks.
 
Lisaks tuleks järgida lihtsaid Veterinaar- ja Toiduameti soovitusi, mis aitavad takistada viiruse levikut ja säästa kahju Eesti seakasvatajatele kui ka kindlustada edasine tavapärane jahipidamise võimalus.
 
Ära too reisilt kaasa loomseid saadusi. Viiruse levikul kujutavad endast suurt ohtu inimesed, kes külastavad naaberriiki ning toovad sealt kaasa kohalikku kuumtöötlemata sealiha või sealihatooteid. Kui sellise toidu jäägid satuvad loodusesse või seafarmi, tekib otsene oht seakatku viiruse levikuks. Seega ei ole soovitav tuua reisilt kaasa loomseid saadusi, eriti värsket liha ja kõrvalsaadusi. Vältida tuleks teadmata päritolu sealiha ostmist turgudelt piirialadel. 
 
Hoia seafarmidest eemale! Kui oled viibinud riigis, kus sigade Aafrika katku on diagnoositud (meile lähimad riigid on Läti, Leedu, Poola, Venemaa), siis hoia eemale seafarmidest ja loomasööta käitlevatest ettevõtetest, kuna võid olla viiruse edasikandjaks. Kuna Eestile kõige lähimad haigusjuhud avastati Lätis Valka piirkonnas, siis on ennetusmeetmena kehtestatud Valga-, Võru- ja Viljandimaa teatud valdades kitsendused ja nendest piirkondadest ei tohi ilma vastavaid uuringuid tegemata mujale Eestisse elussigu ja metssealiha välja viia. 
 
Surnud või haiged loomad metsas. Leides loodusest surnud metssea ei tohi seda kindlasti puudutada. Igal juhul oleks mõistlik hiljem puhastada oma riided ja jalanõud. Kindlasti teavita surnud või haigusnähtudega metsseast kohalikku veterinaarkeskust või helista vihjetelefonil 605 4750. Infot võib edastada ka hädaabinumbrile 112.
 
Täpsemat lisainfot ning nõuandeid leiab Veterinaar- ja Toiduameti seakatku infoveebilehelt www.seakatk.ee.
 
Lääne-Eesti regionaalne kriisikomisjon