« Tagasi

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15 ja P16 detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku pikendamine

Saarde Vallavalitsus teatab Pärnu maakonna Saarde valla tuulikuparkide P14, P15 ja P16 detailplaneeringute eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu avalikust väljapanekut kuni 02.07.2019 ja korraldab korduva avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 11.07.2019 algusega kl 17.00 Kilingi-Nõmme klubis. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus kirjalikult avaldada detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.

Detailplaneeringute ja KSH aruande eelnõuga on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda tööpäevadel Saarde Vallavalitsuses (Kilingi-Nõmme linn,  Nõmme tn 22) ja Saarde valla veebilehel www.saarde.ee/detailplaneeringud

Planeeringuala  P14 pindalaga ca 13 ha hõlmab Saarde vallas Kamali külas kolme maaüksust: Kurmi-Hansu (71101:004:0144), Kurmi-Merdi (71101:002:0031), Tihemetsa metskond 5 (71101:001:0379). Planeeringuala P15 pindalaga ca 10,3 ha hõlmab Saarde vallas Kamali külas kahte maaüksust: Kera (71101:004:0067) ja Laane (71101:004:0038). Planeeringuala P16 pindalaga ca 36 ha hõlmab Saarde vallas Tõlla külas nelja maaüksust: Vana-Neitsi (71101:005:0020), Neitsipõllu (71101:005:0061), Noore-Neitsi (71101:005:0028) ja Heiniku (71101:001:0246).

Arvestades Saarde valla üldplaneeringut, Pärnu maakonna planeeringut ja maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringut on planeeringu koostamise eesmärgiks rajada arendusaladele P14, P15 ja P16 tuulepargid.

KSH koostamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja edendada säästvat arengut. Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnati lisaks kavandatava tegevuse alale ka ümbritseval alal. KSH koostamise käigus viidi läbi müra ja varjutamise modelleerimine, visualiseeringute koostamine,  linnustiku uuringud ja nahkhiirte uuring.

Detailplaneeringute koostamisel on arvesse võetud kõiki KSH eelnõu aruandes esitatud soovitusi ja tingimusi negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks, ühtlasi kohustust rakendada parimat võimalikku tehnikat ning KSH eelnõu aruandes toodud seiremeetmeid.

Detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu koostaja on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Detailplaneeringu koostaja kontaktisik on Merlin Kalle , tel 502 5549. KSH aruande eelnõu koostaja kontaktisik on Riin Kutsar, tel 526 9962.

Arendajaks on Tuulepealne Maa OÜ (Puisniidu 41-8, Tiskre küla, Harku vald, 76916 Harju maakond) Kontaktisik: Sven Aasa, e-post: sven.aasa@gmail.com

Otsustaja, detailplaneeringute ja KSH koostamise korraldaja on Saarde Vallavalitsus (Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme, 86304 Pärnu maakond) Kontaktisik: Martti Rooden, e-post: martti.rooden@saarde.ee  tel 44 90139