« Tagasi

Saarde valla tublid õpilased ning õpetajad Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tänuüritusel

Pärnumaa Omavalitsuste Liit tänas 6.juunil Pärnumaa tublimaid õpilasi ning õpetajaid. Saarde vallast olid tänupäevale palutud kokku 12 õpilast ning 2 õpetajat. Siinkohal avaldame tublide õppurite ning õpetajate saavutused ning loodame, et  õpihimu ning teotahe suvesoojaga ei vaibu. 

 

Surju Põhikoolist olid vastuvõtule palutud Lisandra Mohnja (4.klass), Alex-Sander Mõnuvere (9.klass) ning õpetaja Marge Leppik. 
 
Lisandra on kohusetundlik, kõrge motivatsiooniga õpilane, eeskujuliku õppimise ja käitumisega. Ta saavutas maakonnas 4. klassi eesti keele olümpiaadil 2. koha, maakonna 4. klassi matemaatika olümpiaadil 8.-9. koha. Pärnumaa pranglimise võistlustel võistkondlikult Pärnumaa 4. klassidest 1. koht. Koos klassikaaslastega jõudis TOMUSKImängu finaali, kus saavutati võistkondlikult 2. koht. Oli TOMUSKImängu näidendite stsenaariumide autor. Kogu oma kooliaja olnud suurepärane raamatulugeja. Lisandra osaleb ansamblis, mudilas- ja lastekooris ning pääses mõlema kooriga ka laulupeole.
 

Alex-Sander on heaks eeskujuks klassikaaslastele ja paljudele koolikaaslastele. Ta on osalenud edukalt olümpiaadidel ja ainevõistlustel. Alex-Sander on aktiivne ja ettevõtlik noor peaminister kooli Oma Riigis. Tema eestvedamisel on koolis algatatud erinevaid projekte, kus on kaasatud kogu koolipere. Tantsupisikuga on Alex-Sander suutnud nakatada nii suuri kui väikseid õpilasi.

Õpetaja Marge Leppik töötab Surju Põhikoolis käsitöö ja kodunduse, inimeseõpetuse ja karjääriõpetuse õpetajana. Marge on ka kooli sotsiaalpedagoog. Ta suudab leida iga õpilase jaoks parima võimaluse nii õppimiseks, arenemiseks kui eluks vajalike sotsiaalsete oskuste kujunemiseks, sest igas lapses on rohkelt headust ning täiskasvanud peavad selle üles leidma. Õpetaja Marge südameasjaks on anda noortele igakülgset infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta ning tema hoolivus ja pühendumine aitavad noortel teha kaalutletud valikuid. Karjääriõpetuse õpetajana on õpetaja Marge arendanud koolis seda valdkonda koostöös erinevate koostööpartneritega ning noortega.

Oma töös on õpetaja Marge loonud lastevanemate, kolleegide ja teiste kogukonna liikmetega Surju koolis õpilase arengu toetamiseks toimiva koostöö. Ta on loominguline ja mitmekülgne õpetaja, kes pakub igale õpilasele koolis eduelamusi. Õpetaja Marge algatusel on vanemate klasside õpilased sõbraks noorematele ja ühiselt panustatakse sõbraliku, toetava ja üksteisega arvestava koolikultuuri hoidmisse.

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist olid vastuvõtule palutud järgmised õpilased ning õpetaja: 

Anette Einmann (5.a klass)- Anette on särasilmne tegutseja. Alati uudishimulik ja teadmishimuline, esitab küsimusi, et teada saada uut või et mõista veel arusaamatut. Anette kasutab oma aega targalt: uurib, mõtiskleb, lahendab, võistleb, analüüsib, harjutab, treenib. Võetud kohustustesse ja ülesannetesse suhtub kohusetundlikult ning põnevusega- ta valmistub olümpiaadiks, treenib võistluseks, osaleb koolilehe Kirjatark toimetuse töös, räägib klassi esindajana kaasa õpilasomavalitsuses. Anette on algatusvõimeline, koostöövalmis, eestvedaja ürituste organiseerimisel ning on alati valmis põnevateks ettevõtmisteks.

Maarit Juhkamsoo (6.b klass)- Maarit on olnud laululind varasest lapsepõlvest, muusikaõpingud jätkuvad  solistiõppes Pärnus Endla Murd käe all, kooli tütarlaste ansamblis ning lastekooris. Muusikakoolis õpib Maarit klaverit, akordionit ja bändiringis mängib kitarri. Maarit on olnud edukas konkursil „Kaunas Talent 2018". Klaveriõpilaste konkursil „Noor Instrumentalist 2019" mängis ta end finaali. Maaritil on ette näidata 1.koht laulukonkursilt „Kaunim metsalaul 2019". Pärnumaa olümpiaadidelt on Maaritil  1. koht õpioskuste olümpiaadilt. Lisaks laulmisele tantsib Maarit rahvatantsu, on hea sõber ning tore kaaslane.

Hedvig Annast (7.a klass)- Hedvig on laia silmaringi ja mitmekülgsete huvidega tütarlaps, kes jõuab palju. Sel õppeaastal on ta osalenud mitmetel võistlustel ja konkurssidel ning ikka heade tulemustega. Ta saab hästi hakkama nii matemaatikas kui bioloogias, IT valdkonnas kui vibulaskmises. Samuti on Hedvigi tunnistusel vaid viied.

Ingeliina Kore (7.b klass)- Ingeliina on rõõmsameelne ning aktiivne 7. klassi õpilane, keda jagub kõikjale. Ta on tegija koolilehe Kirjatark toimetuses, ta organiseerib heal meelel klassi üritusi, abistab koolikaaslasi või toimetab huviringides. Ingeliina on hea sõber, kes oskab lohutada ning nõu anda. Koolitundidest on Ingeliina  lemmikuteks loovad ained nagu käsitöö, muusika ning kunstiõpetus. Sel õppeaastal sai Ingeliina vabariiklikul käsitööolümpiaadil I koha.

Johanna Tammist (8.a klass)- Õppetöösse suhtub Johanna kohusetundlikkusega - kõik klassikursused on ta lõpetanud kiituskirjaga. Tublide õppetulemuste kõrvalt jätkub Johannal aega ka erinevaks huvitegevuseks – kunstiring, koolileht „Kirjatark", iluvõimlemine, tantsimine ning osalemine Kaitseliidu noorteorganisatsioonis Kodutütred. Sellel kevadel lõpetab Johanna Kilingi-Nõmme Muusikakooli klaveri erialal. Silmapaistvaid tulemusi on ta saavutanud kunstikonkurssidelt ning iluvõimlemise festivalidelt. Rõõmsameelne, abivalmis ja sõbralik Johanna võtab aktiivselt osa kooli üritustest ning on alati valmis klassi ja kooli esindama.

Tuuli Marlen Järviste (8.b klass)- Tuuli Marlen on tõsise olemisega neiu, kellel tundub õnnestuvat kõik, mida iganes ta ette võtab. Arukas, nutikas ja kiire taibuga tütarlaps, kelle arvamus ja seisukoht on ühtviisi oluline nii klassikaaslastele kui õpetajatele, sest selles on sisu. Kiire mõtlemise ja taibuga, loov ning asjalik. Väsimatu ja edukas oma kooli esindaja olümpiaadidel. Samas ka vahva reisikaaslane B.G. Forseliuse Seltsi Noortekogu suvekooli õppereisidel.

Marie Kielas (9.b klass)- Marie omadused on tähelepanelikkus, kohusetundlikkus ja abivalmidus. Tegemist on õpilasega, kes on motiveeritud nii oma õpingutes kui huvitegevuses. Tänu tugevale tahtejõule ja järjekindlusele on  õpilane saavutanud suurepäraseid tulemusi õppetöös. Marie hobideks on discgolf ning käsitöö, millega ta on kooli väga edukalt esindanud nii maakonnas kui ka vabariigis. Klassikaaslased iseloomustavad Mariet kui viisakat, heatahtlikku, positiivse suhtumisega meeldivat ja arukat õpilast, kes on teistele eeskujuks. 

Emma Vill (11. klass)- Emma Vill on õppinud ainult väga headele hinnetele. Ta on alati rõõmsameelne ja positiivne. Vajadusel on Emma heameelega ka õpetaja ning saab sellega väga hästi hakkama. Õpilased kuuletuvad talle, sest oma käitumislaadilt on neiu juba „valmis õpetaja". Siinkohal tuleb kindlasti märkida ka õpilase kohusetunnet ja vastutulelikkust. Emma on aktiivne ka koolivälistes tegevustes ning tänu oma esinemisjulgusele on ta olnud aktiivne kooliürituste läbiviija. Oma huvialades on ta sihikindel ja töökas.

Anabell Nurmsoo (12. klass)- Anabell on rõõmsameelne ja sõbralik tüdruk. Klassikaaslased hindavad teda just abivalmiduse ja hea huumorimeele pärast. Anabell kuulub klassi aktiivseimate õpilaste hulka: kus on üritus, seal on ka Anabell ja tavaliselt just organiseerijate hulgas. Ta on tasakaalukas ja usaldusväärne ning oskab igas olukorras jääda iseendaks: ausaks, õiglaseks ja ei karda avaldada oma arvamust.

Sander Saarpere (12. klass)- Sander on kui kass, kes kõnnib omapead. Ta on järjekindel ja teab, mida tahab saavutada, olgu selleks kitarrimäng, näidendi kirjutamine, peotants või matemaatika ülesanded. Sander on sõbralik ja valmis alati aitama. Omades laia silmaringi ja olles valmis kogu aeg midagi uut õppima, on ta klassi viktoriini võistkonna üks võtmeisikutest.

Õpetaja Mare Tallo- Õpetaja Mare on särasilmne ning tegus õpetaja, kes oma energiaga on suutnud nakatada kõiki oma õpilasi. Marel on alati energiat, et kaasa lüüa nii kooli kui kogukonna üritustel. Ei ole aktust, kontserti, vastuvõttu, aastapäeva üritust, olgu suvevaheaeg või kibekiire jõuluaeg, kus ei esineks Mare Tallo solistid või tütarlaste ansamblid. Õpetaja Mare mitmekülgsus, pikaaegne kogemus õpetajana töötamisel ning eeskujuks olemisel, on igati kaasa aidanud paljude tema õpilaste unistuste täitumisele.

Pildilink õpilaste tänupäevast on leitav SIIT