« Tagasi

Riigipoolse huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus

2021. aastal jaotatakse riigipoolset huvitegevuse ja -hariduse toetust Saarde vallas 7-19 aastaste koolinoorte huvitegevuseks ja -hariduseks ringitegevuses ja projektidena kogusummas ~ 70 000 eurot.

Toetuse taotlemiseks saata allkirjastatult taotlusvorm hiljemalt 19. veebruariks kell 12.00 e-posti aadressile info@saarde.ee

Eelkõige on toetus mõeldud ringijuhendajate töötasudeks ja võimalusel koolivaheaegadel toimuvateks tegevusteks. 

  • Toetus on suunatud 7-19 aastaste koolinoorte huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.
  • Tähelepanu tuleb pöörata ka HEV lastele tegevuste toetamisele.
  • Lähtuda tuleb sellest, et on kitsaskoht, mida saab lahendada selle toetuse abiga.
  • Tegevused on suunatud Saarde valla noortele.
  • Toetuse taotlemise ja kasutamise juures tuleb lähtuda Noorsootöö seaduses  § 15väljatoodust.
  • Saarde valla hallatav asutus/Saarde vallas huvitegevust või -haridust pakkuv juriidiline isik esitab ühe projekti kõigi planeeritavate tegevuste kohta, kus on välja toodud toetuse eest planeeritud tegevused koos eelarvega (sh. palgakulud ja vahendite kulud eraldi). Lisadokumendina tuleb taotluse juurde lisada erinevate tegevuste lühikirjeldused. Varasemalt pidi juriidiline isik iga ringi/tegevuse/projekti kohta esitama eraldi toetuse taotluse.

Infotunnid videokohtumisena  toimuvad 12. veebruaril kell 13.00 ja 15. veebruaril kell 16.00  zoom keskkonnas. Kohtumise link saadetakse kõigile, kes on osalemise soovist osaleda teada andnud e-posti aadressile annika.viibus@saarde.ee .

Infotunnis ei pea osalema, aga kui on küsimusi - siis see annab võimaluse teie küsimustele vastata.

Taotlus