« Tagasi

14.juunil 2019 toimub Saarde Saja Tamme salus Saardest küüditatutele mälestusmärgi avamine

Reedel 14.juunil kell 14.00 2019 toimub Saarde Saja Tamme salus (Pärnu tn 122-124) Saardest küüditatutele mälestusmärgi avamine, mis annab soovijatele võimaluse küüditamise ohvritele austust avaldada ning süüdata leinaküünal. Mälestusmärgi kujundaja on Ülo Kirt. Ristkülikukujuline tähis on ülevalt pooleks murtud,  mis tähistab küüditatute ning nende lähedaste katkenud saatusi. Kivile on lisatud teabetahvel 50 pere nimedega, kes juuniküüditamise ajal elasid või olid sündinud Kilingi-Nõmmes ning tollases Jäärja, Kilingi, Pati, Saarde, Tali, Tihemetsa ja Voltveti vallas.
 
Juuniküüditamine oli 1941. aasta juunis Nõukogude Liidu okupatsiooni võimu poolt Eesti Vabariigi elanikkonna vastu suunatud organiseeritud kuritegu, mille käigus saadeti inimesed vägivaldselt Venemaa erinevatesse piirkondadesse rasketesse ning tihtipeale ka ebainimlikesse oludesse.
 
14. juunil ja üleriigilisel leinapäeval heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud Eesti lipu leinalipuna. Samuti on siis leinalipuna heisatud kõik Eesti lipud avalikus ruumis.