« Tagasi

Oodatakse ettepanekuid tunnustamiseks

Veel mõned päevad on võimalik esitada ettepanekuid aukodaniku aunimetuse või teenetemärgi saamiseks.

Ettepanekuid aukodaniku aunimetuse või teenetemärgi andmiseks saab esitada vallavalitsusele hiljemalt 10. septembril või 01. detsembril  Ettepanek peab sisaldama kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust.

Ettepanekud palume esitada vallavalitsusele kirjalikult kas aadressile Nõmme 22, Kilingi –Nõmme või e-kirjaga aadressile info@saarde.ee

Aukodaniku aunimetuse ja teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu.

Saarde Vallavolikogu poolt antavad tunnustused on:

Aukodaniku nimetus - antakse inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Saarde valla arengule ja vallaelanike heaolule või kes on saavutanud tähelepanuväärse tuntuse ning lugupidamise vabariiklikul või rahvusvahelisel tasemel kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse vms edendamisel.

Suur Vapimärk- antakse inimesele või juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Saarde valla arengule või vallaelanike heaolule ja kes on saavutanud tähelepanuväärse tuntuse ning lugupidamise Pärnu maakonna tasemel kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse vms edendamisel.

Saarde valla Väike Vapimärk - antakse inimesele või juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on andnud olulise panuse Saarde valla arengule ja pälvinud vallaelanike üldise lugupidamise. Saavutus võib olla ühekordne või pikemaajalise töö tulemus.

Aasta Noore preemia - antakse Saarde valla noorele vanuses kuni 26 aastat või Saarde vallas tegutsevale noorte kollektiivile, kelle töö ja saavutused käesoleval aastal või tunnustamise aastale eelneval aastal on olnud silmapaistvad.

Tunnustamise kord Saarde vallas