« Tagasi

Metsanduse- ja aiandushuvilised saavad Tihemetsas alustada osaoskuse õppest

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas ootab projektiõppesse metsanduse- ja aiandushuvilisi noori, kes hetkel töötud. Euroopa Sotsiaalfondi toel käivitunud projekt pakub teiste erialade hulgas võimalust tutvuda metsamajanduse- raietöölise, aednik- haljastaja ja arboristi erialadega ning liikuda kutsetunnistuse taotlemise suunas.

Projektiõpe aianduse- haljastuse valdkonnas sobib eriti sellele sihtgrupile, kes on kuni 7-aastase lapsega viimased kuud kodus olnud ja kellel on suur õuemaa või aiamaa. Omandatud oskusi saab edukalt rakendada koduaias ja sobivusel võib aiandusest-haljastusest kujuneda ka amet. Samuti sobib projektiõpe neile metsandusest- aiandusest huvitatud noortele, kes hetkel veel kõhklevad valikutes. Projektiõppes on kombineeritud ettevõttepraktika, sissejuhatavad loengud üldainetest ning koolipraktika ja tööpraktika. Paralleelselt ametiõppega toimuvad karjäärinõustamised ning valmib igaühe individuaalne karjääriplaan. Aasta lõpuks saab läbi ameti osaoskuse omandamise selgeks, kas valitud eriala sobib ja mis suunas edasi liikuda.  Uus grupp alustab augusti viimasel nädalal ja registreerumine on juba alanud.

Õppima ja ametit katsetama oodatakse vähemalt viimased neli kuud töötud olnud 16–24-aastaseid noori, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse kas omandanud või pooleli jätnud ja kuni 7-aastase lapse vanemaid, kes on vähemalt viimased 18 kuud olnud tööhõiveta (puudub ametlik töösuhe).

«Neil inimestel on sageli keeruline tööellu tagasi pöörduda, sest hõiveta on oldud juba pikka aega või pole üldse töökogemust,» selgitas Voltveti koolituskeskuse juhataja Piret Koorep ja lisas, et sageli lapsega kodus olnud vanemad leiavad, et kunagi õpitud amet pole enam nende jaoks ning antud projektiga ongi võimalus uut ametit katsetada. Läbi projekti on võimalik arendada ka sotsiaalseid oskusi.

Voltveti koolituskeskus

Metsanduse- raietöölise, aianduse, arboristi erialadel toimub koolitus Voltveti endises mõisahoones, kus õppeklassid, raamatukogu, söökla ja õpilaskodu on kõik ühe katuse all. Õpilaskodu pakub mugavat võimalust õppeperioodil majutuseks. Metsandus- ja aiandusõppega liitujatele toimub praktika kohalikus metskonnas. Õppurid varustatakse vajalike õppematerjalidega.

Toetatud õppimine

Projektiõppuritele makstakse stipendiumi (õppe- ja praktikapäevadel 3,84 eurot päevas) ning sõidutoetust kodust kooli või praktikale ja tagasi sõiduks (0,1 euro kilomeeter, aga mitte üle 26 € päevas ja 100 € kuus). Lõpetajad saavad täiendkoolituse tunnistuse, kuid kutsetunnistuse saamiseks tuleb jätkata õpinguid ametikoolis. Projekti raames kogutud ainepunktid kantakse VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) programmiga üle.

Kui märkad noori, kes on tööta ega käi koolis, või oled see Sina ise, siis on projektiõpe sobiv võimalus elu muuta! Projekti raames teeme hea meelega koostööd ka ettevõtetega. Kui ettevõte vajab töökäsi, sobivad inimesed on olemas, aga väljaõppeks napib ressursse, siis sobib projektiõpe selleks väga hästi! Meie koolitame- teie saate tulevase meistri!

Projekt «Osaoskus, karjäärinõustamine ja tööpraktika Pärnumaa Kutsehariduskeskusest on ameti aluseks» viiakse ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» abil.

Mare Raid, projektijuht
tel. 56 257 560; mare.raid@hariduskeskus.ee 
www.hariduskeskus.ee; www.facebook.com/AlustameAmetist