« Tagasi

Hetkeolukorrast Saarde vallas

Pärast laupäeva, mil laekus teade, et Saarde vallas Tihemetsas on üks võõrtööline saanud COVID-19 viiruse testis positiivse tulemuse, pole Terviseameti andmetel järgneval 3 päeval Saarde valda laekunud ühtki uut COVID-19 positiivset testi tulemust. Terviseameti andmetel on tänaseks Saarde vallas COVID-19 viiruse osas testitud kümmekond isikut, kel võis olla kokkupuude nakatunud isikuga. Kõik testitud isikud on saanud negatiivse vastuse, seega ei ole viirus neile edasi kandunud!

Haridusasutused ning valla hoolekandeasutused on tegutsenud vastavalt enne kokkulepitud tegevuskavadele ning probleeme pole esile kerkinud. Viiruse jõudmisest Saarde valda teavitati koheselt Saarde kaubandusettevõtteid.

Tuginedes Terviseameti ning Saarde valla kriisikomisjoni ettepanekutele otsustas vallavalitsus oma 22. septembri istungil lükata edasi alates septembrikuu viimasest nädalast kuni oktoobrikuu lõpuni kavandatud  Saarde ülevallalised üritused. Kilingi-Nõmme Klubil on kinoseansside korraldamine hajutatuse põhimõtet järgides, lubatud. Jälgides olukorda Saarde vallas ning Eestis, võtab vallavalitsus oktoobrikuu jooksul vastu otsused ürituste uute kuupäevade osas.

Sel nädalavahetusel vabas õhus 10. Kolme Koolimaja jooksu korraldajatel lasub kohustus jooksu stardis ning finišis tagada võistlejate hajutatus.  

Palume kõigil pidada kinni 2+2 reeglist ning enesehügieenist. Ametlik info Saarde vallast toimuvast asub aadressil saarde.ee ning Eestis toimuvast aadressidel kriis.ee ning terviseamet.ee

Saarde Vallavalitsuse korraldus nr 359.