« Tagasi

Eluaseme kohandamise kolmas taotlusvoor

Saarde vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks.

Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki, laetõstuki paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava või lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või WC-ruumi kohandus.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Saarde valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise toetust ühel korral.

Taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt 31. märtsil digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile anu.eisen@saarde.ee või paberkandjal Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, 86304. Peale selle saab taotlust esitada vallamajas ning piirkonna teenuskeskustes. Taotluse blanketid ning lisainfo on leitavad järgneval  veebilehel.

Riik kompenseerib Euroopa Regionaalarengu Fondist kodude kohandamise 85 protsendi ulatuses. 2020.aastal on Saarde valla toetussumma 7479 eurot.

Projekti ning selle täpsemate tingimustega on võimalus lähemalt tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

 

Lisainfo:
Anu Eisenschmidt
telefon 4490 163, 5324 7231
e-aadress: anu.eisen@saarde.ee