Vallavalitsus ootab ettepanekuid tunnustamiseks

Saarde Vallavalitsus ootab kuni 18.septembrini 2017 kirjalikke ettepanekuid Saarde valla Aukodaniku nimetuse, vapimärkide ja Aasta Noore preemia andmiseks.
 
Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavolikogu- ja valitsus. Ettepanekus tuleb anda ülevaade kandidaadi teenetest ja esitada see kirjalikult hiljemalt 18. septembriks Saarde Vallavalitsusele (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald 86304) või e-posti aadressile info@saarde.ee.
 
Täpsem teave Saarde valla kodulehel
 
Tunnustuse omistamise otsustab Saarde Vallavolikogu ning tunnustused antakse üle 6. oktoobril Saarde valla aastapäeva pidulikul tähistamisel Tihemetsa spordihoones.