Riigipoolne täiendav toetus eraldatakse huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada 7-19-aastaste noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi...

Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus 2019 aastaks

Riigipoolne täiendav toetus eraldatakse huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada 7-19-aastaste noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi...

Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab...

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks

Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab...

01. novembril 2018 esitas Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) kohalike omavalituste volikogudele heakskiitmiseks Pärnu maakonna arengustrateegia "Pärnumaa 2035+". "Pärnumaa 2035+" eelnõu...

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu

01. novembril 2018 esitas Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) kohalike omavalituste volikogudele heakskiitmiseks Pärnu maakonna arengustrateegia "Pärnumaa 2035+". "Pärnumaa 2035+" eelnõu...

Saarde Vallavalitsus ootab 21.11.2018. keskpäevaks hinnapakkumusi projekteerimistöö teostamiseks Saarde valla Metsaääre küla Rabakülaga ühendaval Miku teel Reiu jõge ületava Laadi sild-paisu...

Hanketeade

Saarde Vallavalitsus ootab 21.11.2018. keskpäevaks hinnapakkumusi projekteerimistöö teostamiseks Saarde valla Metsaääre küla Rabakülaga ühendaval Miku teel Reiu jõge ületava Laadi sild-paisu...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2018. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2018. Täpsemat informatsiooni saab...

Kutsume Teid esitama tunnustamiseks tublit inimest või organisatsiooni kes on 2018. aastal silma paistnud tervist edendavate algatustega ja olnud eeskujuks tervisliku elustiiliga. Ootame...

Pärnumaa Terviseedendaja 2018 tunnustamine

Kutsume Teid esitama tunnustamiseks tublit inimest või organisatsiooni kes on 2018. aastal silma paistnud tervist edendavate algatustega ja olnud eeskujuks tervisliku elustiiliga. Ootame...

Võrguettevõte Elektrilevi, kes tunnistati edukaks pakkujaks riigi kiire interneti võrgu „viimase miili" konkursil, pikendab sidevõrguga liitumise sooviavalduste tähtaega aasta...

Elektrilevi kogub täiendavaid sooviavaldusi kiire interneti võrguga liitumiseks aasta lõpuni

Võrguettevõte Elektrilevi, kes tunnistati edukaks pakkujaks riigi kiire interneti võrgu „viimase miili" konkursil, pikendab sidevõrguga liitumise sooviavalduste tähtaega aasta...

Kikepera harjutusväljaku novembrikuu graafik .

Kikepera harjutusväljaku novembrikuu graafik

Kikepera harjutusväljaku novembrikuu graafik .

Sõnaga sügis seostub meile kohe mõte värvilisest loodusest, vihmastest ilmadest, kooliaasta algusest, saagi korjamisest põllult ja metsast ning veel palju muud. Ka noorsoopolitseil on...

Noorsoopolitseiniku tegevused sügiseses Saarde ja Häädemeeste vallas

Sõnaga sügis seostub meile kohe mõte värvilisest loodusest, vihmastest ilmadest, kooliaasta algusest, saagi korjamisest põllult ja metsast ning veel palju muud. Ka noorsoopolitseil on...

Saarde Vallavolikogu algatas 17.10.2018. a otsusega nr 41 Saarde valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise...

Saarde valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Saarde Vallavolikogu algatas 17.10.2018. a otsusega nr 41 Saarde valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise...

Kilingi-Nõmme linna tänavate ja kõnniteede äärest või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit kokku riisutud  ja kottidesse pandud puulehed viib ära OÜ Saarde Kommunaal. Kasutada võib...

Sügisene puulehtede vedu

Kilingi-Nõmme linna tänavate ja kõnniteede äärest või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit kokku riisutud  ja kottidesse pandud puulehed viib ära OÜ Saarde Kommunaal. Kasutada võib...

Tõlla rahva soovil tellib Pärnumaa Ühistranspordi Keskus (ÜTK) alates 22.10.2018 maakonnaliini nr 84 reisi väljumisega Pärnust 12.45 pikendamise Tihemetsa asemel Tõllani ning sealt 13.49...

Alates 22. oktoobrist sõidab bussiliin nr 84 kuni Tõllani

Tõlla rahva soovil tellib Pärnumaa Ühistranspordi Keskus (ÜTK) alates 22.10.2018 maakonnaliini nr 84 reisi väljumisega Pärnust 12.45 pikendamise Tihemetsa asemel Tõllani ning sealt 13.49...

Tehnilise Järelevalve Amet korraldab tasuta infopäeva, kuhu on oodatud korteriühistute esindajad ja liikmed.   Infopäeva päevakava   Registreerumine e-posti...

Infopäev korteriühistutele "Ohutu korterelamu"

Tehnilise Järelevalve Amet korraldab tasuta infopäeva, kuhu on oodatud korteriühistute esindajad ja liikmed.   Infopäeva päevakava   Registreerumine e-posti...

Seoses ametnike koolitusel viibimisega ei saa kolmapäeval, 17.oktoobril ja neljapäeval, 18.oktoobril Saarde Vallavalitsuses ja Surju teeninduskeskuses registreerida sünde, surmajuhtumeid ning...

17. ja 18.oktoobril ei saa teha perekonnaseisutoiminguid

Seoses ametnike koolitusel viibimisega ei saa kolmapäeval, 17.oktoobril ja neljapäeval, 18.oktoobril Saarde Vallavalitsuses ja Surju teeninduskeskuses registreerida sünde, surmajuhtumeid ning...

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapärval, 17.oktoobril 2018 algusega kell 14.00 KIlingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud .

Saarde Vallavolikogu istung toimub 17.oktoobril

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapärval, 17.oktoobril 2018 algusega kell 14.00 KIlingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud .

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mil tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks...

Üleskutse kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamiseks

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mil tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks...

Mittetulundustegevuse toetuse eesmärgiks on arendada mittetulundustegevust ning kodanikualgatust Saarde vallas. Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Saarde valla haldusterritooriumil või...

MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSE TAOTLUSE ESITAMINE

Mittetulundustegevuse toetuse eesmärgiks on arendada mittetulundustegevust ning kodanikualgatust Saarde vallas. Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Saarde valla haldusterritooriumil või...

Saarde Vallavalitsus annab teada, et 1. detsembrist 2018. a tuleb Saarde valla elanikel arvestada segaolmejäätmete äraveo kulude suurenemisega, mis on tingitud segaolmejäätmete käitlushindade...

Saarde valla veopiirkonnas tõusevad korraldatud jäätmeveo teenustasud

Saarde Vallavalitsus annab teada, et 1. detsembrist 2018. a tuleb Saarde valla elanikel arvestada segaolmejäätmete äraveo kulude suurenemisega, mis on tingitud segaolmejäätmete käitlushindade...

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 15. augusti 2018.a otsuse nr 34 „Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras" alusel   Saarde vallas Tali külas Pargi...

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde vallas Tali külas Pargi tee 2 asuva hoonestatud kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 15. augusti 2018.a otsuse nr 34 „Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras" alusel   Saarde vallas Tali külas Pargi...

Saarde Vallavalitsus teatab, et valminud on Saarde valla jäätmekava eelnõu aastateks 2018-2023. Saarde Vallavolikogu kiitis 19.09.2018. a otsusega nr 37 Saarde valla jäätmekava 2018-2023 heaks...

Saarde valla jäätmekava 2018-2023 avalik väljapanek

Saarde Vallavalitsus teatab, et valminud on Saarde valla jäätmekava eelnõu aastateks 2018-2023. Saarde Vallavolikogu kiitis 19.09.2018. a otsusega nr 37 Saarde valla jäätmekava 2018-2023 heaks...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 26