MTÜ Abja Koolituskeskus kutsub tasuta koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamise kursusele

TASUTA KURSUS: Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine 

Teema:        Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid

Periood:      Algus 13. okt. 17:00- 20:15; 14. okt. 9:00 – 14:00, samad kellaajad ka
                   järgnevail sessioonidel (reedel õhtul, laupäeval hommikul) 27. ja 28.
                   oktoobril,    3. ja 4. novembril, 24. ja 25. novembril, 1. ja 2. detsembril.
Maht:          48 akadeemilist kontakttundi
Koht:          Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja

 

Juhendaja:   koolitaja ja psühholoogiline nõustaja Helar Peterson

Korraldaja:  MTÜ Abja Koolituskeskus

Koolitus koosneb kolmest moodulist:

•         Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine – I moodul

•         Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd – II moodul

•         Tulemuslik mõjutamine - III moodul

Sihtrühm:

•         20-34 ja 55-64 aastased madala haridustasemega elanikud;
madala haridustasemega väikelastevanemad;

•         madala haridustasemega lihtöölised;

•         vähemalt 45-aastased tööga hõivatud elanikud;

•         igas vanuses mitteaktiivsed elanikud

Lisainfo ja registreerumine:

Sirje Rist, MTÜ Abja Koolituskeskus, koolitusjuht

Tel: 58118872