Kilingi-Nõmmes on võimalik taotleda ID-kaarte

ID-kaardi taotlust saab esitada neljapäeval, 14. septembril 2017 kell 10.00-11.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73).
 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • taotlusankeet 
  • isikut tõendav dokument;
  • üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;
  • riigilõivu (25.00 €, alla 15- aastased isikud, puudega isikud ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikud 7.00 €) tasumist tõendav dokument.
Sel päeval saab fotosid teha ja vastavat ankeeti täita kohapeal. 
Võtke kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav dokument!
 
Võimalusel soovitame tasuda riigilõiv eelnevalt internetipangas või postipangas. 
Tasumine pangaülekandega   
Saaja nimi: Rahandusministeerium;
Saaja konto: EE932200221023778606  (SWEDBANK) või  EE891010220034796011 (SEB PANK)
Viitenumber:  2900082443
Selgitus: märkige isiku nimi ja toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasuti
 
Palume kindlasti eelnevalt registreerida vallavalitsuse telefonidel 449 0135, 449 0163 või e-posti aadressidel info@saarde.ee, mari.treial@saarde.ee
 
Kontrollige aegsasti oma dokumentide kehtivusaega ning taotlege uus soovitavalt 6 kuud enne kehtivusaja lõppu. 
 
Isikutunnistus ehk ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument. Euroopa Liidu piires saavad Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud ID-kaarti kasutada ka reisidokumendina.
 
ID-kaarti saad kiirelt ja mugavalt taotleda veebis: https://etaotlus.politsei.ee/.
E-taotluskeskkonnas saad taotluse esitada loetud minutitega. Täpsemat infot kõikide dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil teenindus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.