Saarde Sõnumid

Saarde SõnumidSaarde Sõnumid on Saarde valla ajaleht, mis ilmub üldjuhul kord kuus.
Saarde Sõnumeid on võimalik osta Saarde valla kauplustest. Ajalehe hind on 0,40 €.

Saarde Sõnumeid saab valla kodulehelt lugeda peale kahe nädala möödumist paberkandjal lehe ilmumisest.

Kaastööd, reklaam ja kuulutused saata e-posti aadressile signe.laagus@saarde.ee
 

Reklaami ja kuulutuste hinnad valla ajalehes

Saarde Sõnumites avaldatava reklaami ja kuulutuste tellimissuurused moodulites

1 moodul (M) – 40x37 mm
1 ajalehe lehekülg – 48 moodulit
½ lehekülge – 24 moodulit jne

Saarde Sõnumites avaldatava reklaami ja kuulutuste hinnad
 

Leheküljed

Moodulite (M) arv ja hind (eurot)

 

1M

2M

4M

8M

12M

24M

48M

lehe esi- ja tagakülg (värviline)

10

20

35

65

90

110

200

siseküljed (värvilised)

6

12

20

35

55

80

150

must-valged leheküljed

5

10

17

30

46

70

135

Reklaampinnad 

 

  • Õnnitluste ja kaastundeavalduste (suurus maksimaalselt neli moodulit) avaldamise tasuks olenemata avaldamise leheküljest on 4 eurot.
  • Saarde Vallavolikogu, Saarde Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Saarde Sõnumite reklaami ja kuulutuste hinnakiri on kehtestatud Saarde Vallavalitsuse 22.01.2019.a korraldusega nr 39.

 

 

KOV volikogu valimiste kajastamine valla infokanalites, sh Saarde Sõnumites

 

Tulenevalt asjaolust, et seoses lähenevate kohalike omavalitsuste volikogude valimistega on sagenenud poliitilise sisuga kaastööde edastamine valla infokanalites, sh Saarde Sõnumites, avaldamiseks, arutas Saarde Vallavalitsus 16.06.21 toimunud istungil KOV volikogu valimiste kajastamist ja asus seisukohale:

  • septembri lõpus ilmuvas valla lehe numbris (nr 9) on võimalik kõikidel valimisliitudel, erakondadel ja üksikkandidaatidel avaldada üks põhiseisukoht võrdses mahus (kuni 12 moodulit ehk ¼ A3 lehekülge);
  • alates aasta 6. lehenumbrist (ilmus juuni lõpus) kuni oktoobri lõpuni ei avaldata valla lehes arvamuslugusid, seisukohavõtte ega persoonilugusid. Vältimaks varjatud reklaami ilmumist vallalehes, vaatab lehte saadetud materjalid vajadusel üle kolleegium, kuhu kuuluvad lehe toimetaja, vallasekretär ja üks vallavalitsuse liige;
  • tasulist poliitilise sisuga reklaami (k.a info poliitikutega kohtumiste kohta) valla lehes ei avaldata;
  • alates juunikuust ei avaldata valla muudes infokanalites (valla koduleht, sotsiaalmeedia) infot, mida võiks tõlgendada (varjatud) poliitreklaamina.