Saarde Sõnumid

Saarde SõnumidSaarde Sõnumid on Saarde valla ajaleht, mis ilmub üldjuhul kord kuus.
Saarde Sõnumeid on võimalik osta Saarde valla kauplustest. Ajalehe hind on 0,40 €.

Saarde Sõnumeid saab valla kodulehelt lugeda peale kahe nädala möödumist paberkandjal lehe ilmumisest.

Kaastööd, reklaam ja kuulutused saata e-posti aadressile signe.laagus@saarde.ee
 

Reklaami ja kuulutuste hinnad valla ajalehes

Saarde Sõnumites avaldatava reklaami ja kuulutuste tellimissuurused moodulites

1 moodul (M) – 40x37 mm
1 ajalehe lehekülg – 48 moodulit
½ lehekülge – 24 moodulit jne

Saarde Sõnumites avaldatava reklaami ja kuulutuste hinnad
 

Leheküljed

Moodulite (M) arv ja hind (eurot)

 

1M

2M

4M

8M

12M

24M

48M

lehe esi- ja tagakülg (värviline)

10

20

35

65

90

110

200

siseküljed (värvilised)

6

12

20

35

55

80

150

must-valged leheküljed

5

10

17

30

46

70

135

Reklaampinnad 

 

  • Õnnitluste ja kaastundeavalduste (suurus maksimaalselt neli moodulit) avaldamise tasuks olenemata avaldamise leheküljest on 4 eurot.
  • Saarde Vallavolikogu, Saarde Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Saarde Sõnumite reklaami ja kuulutuste hinnakiri on kehtestatud Saarde Vallavalitsuse 22.01.2019.a korraldusega nr 39.