Saarde valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju srateegilise hindamise algatamine

24.10.18
Saarde Vallavolikogu algatas 17.10.2018. a otsusega nr 41 Saarde valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Saarde Vallavalitsus. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine.
Lisainfo tel 449 0139 abivallavanem Martti Rooden või e-posti aadressil martti.rooden@saarde.ee.