Tšernobõli toetus

17.03.16

Tšernobõli toetust makstakse isikule, kes on osalenud Tšernobõli tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel.
Tšernobõli toetust makstakse üks kord aastas 26.aprilliks, toetuse suurus on 32 eurot.

Toimetaja: KRISTI TAMSON