Sünnitoetus

9.05.18
Lisaks riiklikule sünnitoetusele makstakse igale Saarde valla vastsündinule valla eelarvest ühekordset toetust, mille suurus on 500 eurot. 
Sünnitoetus kantakse ühe lapsevanema arvelduskontole tema avalduse alusel kolmes osas järgmiselt:
  • esimene osa - 300 eurot kümne tööpäeva jooksul lapse sünni registreerimisest
  • teine osa - 100 eurot lapsevanema avalduse alusel lapse aastaseks saamisel;
  • kolmas osa - 100 eurot lapsevanema avalduse alusel lapse kaheaastaseks saamisel.

Lisainfo sünni registreerimise kohta

Õigusaktid

Avalduste vormid

Toimetaja: KRISTI TAMSON