Ranitsatoetus

17.03.16

Ranitsatoetust makstakse Saarde valla elanike registrise kantud I klassi astuvale lapsele juhul, kui laps asub õppima Saarde valla haldusterritooriumil asuvas üldhariduslikus koolis.

Ranitsatoetuse suurus on 64 eurot. Toetus kantakse I klassi astuva lapse ühe vanema arveldusarvele pärast 15.augustit koolide poolt esitatavate nimekirjade alusel.

 

Toimetaja: KRISTI TAMSON