25.01.21

Eluaseme kohandamise taotlusvoor on suletud!

Saarde vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki, laetõstuki paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava või lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või WC-ruumi kohandus.

Eelnevatel aastatel on Saarde vallas tehtud kokku 6 kohandust. Liikuvusega seonduvate toimingute parandamiseks tehti 2 kohandust - ratastoolis isikule paigaldati mugavamaks liikumiseks hoovisisesele kõnniteele tänavakivid, samuti paigaldati üks vaheplatvormita kaldtee. Hügieenitoimingute parandamiseks on tehtud 3 kohandust- kahel korral ehitati eluruumidesse wc ja tualettruum, ühel juhul kohandati olemasolev tualettruum vastavalt isiku erivajadusele. Köögitoimingute parandamiseks tehti 1 kohandus. Saarde vallale eraldatud toetussumma on olnud kokku 19454,80 eurot, lisaks valla omaosalus 3433,20 euro ulatuses.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Saarde valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise toetust ühel korral.

Taotlusvooru eelarve on 279 254 eurot. Taotluste esitamine toimub jooksvalt alates 7.12.2020. a kuni vooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, seega ole kiire!

Taotlus koos lisadokumentide ning vähemalt kahe võrdleva hinnapakkumisega planeeritavate tööde osas tuleb esitada hiljemalt 12. veebruaril 2021.a digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile anu.eisen@saarde.ee või paberkandjal Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, 86304. Peale selle saab taotlust esitada vallamajas ning piirkonna teenuskeskustes. Taotluse blanketid ning lisainfo on leitavad järgneval  veebilehel.

Projekti ning selle täpsemate tingimustega on võimalus lähemalt tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel aadressil www.rtk.ee.

 

Lisainfo:
Anu Eisenschmidt
telefon 4490 163, 5324 7231
e-aadress: anu.eisen@saarde.ee

 

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS