Matusetoetus

21.02.18
Matusetoetus on Saarde valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.
 
Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Saarde vald.