Matusetoetus

5.03.19

Matusetoetus on Saarde valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Saarde vald.

Õigusaktid: