Üldharidusliku kooli lõpetaja toetus

18.03.16

Üldharidusliku kooli lõpetaja toetust makstakse igale Saarde valla elanike registris olevale Saarde valla haldusterritooriumil asuvate koolide 9. ja 12. klassi lõpetajale 32 eurot. Toetust makstakse koolide poolt esitatavate nimekirjade alusel sularahas vallavalitsuse kassast.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Toimetaja: KRISTI TAMSON