Koolieelikute toetus

17.03.16

Koolieelikute toetust makstakse kaks korda aastas kõigile koolieelsetes lasteasutustes mittekäivatele Saarde valla elanikeregistrisse kantud koolieelses eas olevatele lastele alates lapse 1-aastaseks saamisest. 

Koolieelikute toetus 32 eurot (aastas 64 eurot) kantakse lapsevanema arveldusarvele tema avalduse alusel lastekaitsepäevaks ja jõuludeks.

Õigusaktid

Avalduste vormid

Toimetaja: KRISTI TAMSON