Kriisiabi

27.08.20

 

Saarde valla kriisikomisjon

 

Komisjoni esimees

Andres Annast

Saarde vallavanem

5225620

andres.annast@saarde.ee

Komisjoni aseesimees

Martti Rooden

Saarde Vallavalitsuse haldusnõunik

5349 4259

 martti.rooden@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kaie Sakala

Saarde Vallavalitsuse   keskkonna- ja heakorra spetsialist

5307 0296

kaie.sakala@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kristjan Pahk

Kaitseliidu Pärnumaa maleva

esindaja

5800 7231

kristjan.pahk@gmail.com

Komisjoni

liige

Kristi Sutt

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse juhataja

5649 1934

Kristi.Sutt@gmail.com

Komisjoni

liige 

Sven Koovit

Lääne Päästekeskuse Kilingi-Nõmme päästekomando pealik

5251 076

sven.koovit@rescue.ee

Komisjoni

liige

Kairi Õilsalu

Saarde konstaablipunkt

piikonnapolitseinik

5309 3024

kairi.oilsalu@politsei.ee

Komisjoni

liige

Morten Aasaroht

Saarde Kommunaal OÜ juhatuse liige

5348 9179

kommunaal@saarde.ee

Komisjoni

liige

Andrus Lillemaa

Saarde Vallavalitsuse maaspetsialist

5266 795

 

andrus.lillemaa@saarde.ee

Komisjoni 

liige

Mari Treial

Saarde Vallavalitsuse 

referent-dokumendihaldur

  mari.treial@saarde.ee

 

 

Saarde valla kriisikomisjoni moodustamine, muutmine

Saarde valla kriisikomisjoni põhimäärus

Saarde valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

 

 

Kriisikomisjoni tööplaan aastaks 2020

 

 

Kriisikomisjoni koosoleku protokollid

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 05.12.2019 nr 1

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 14.03.2020 nr 2

Kriisikomijoni koosoleku protokoll 07.05.2020 nr 3

 

KRIISIABI

ABI JA INFONUMBRID

PÄÄSTEKOMANDODE KAART

ÄPP "OLE VALMIS"

JUHISED KRIISI OLUKORRAS KÄITUMISEKS

Kui soovid vabatahtlikuna teisi aidata ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga, vaata lähemalt www.vabatahtlikud.ee

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6660
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  Tiina.Ruul@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Tiina Ruul

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Turvaliselt liigeldes uude kooliaastasse

Seiklusrohke suvi möödub alati kiiresti ja lõppeb oodatust varem. Samas on algamas teistmoodi põnev aeg – uus kooliaasta. 
 
1. september on tähtis päev paljudele lastele ja lapsevanematele. Selleks, et koolitee kulgeks turvaliselt, tasub meelde tuletada mõningad põhitõed.
 
Esimesse klassi minevate laste vanematel tasub koos lapsega läbi käia kogu koolitee. Sinna juurde võiks lapsevanem rääkida, mida ja kuidas liikluses jälgida, kus tohib teed ületada ja kuidas seda ohutult teha. 
 
Kui laps peab minema kooli bussiga ja iseseisvalt, siis oleks paslik läbi rääkida, mida teha olukorras, kui laps jääb bussist maha. Kui lapsel on olemas telefon, on lihtne helistada vanemale ja öelda, et ta ei jõudnud bussi peale. Kui lapsel helistamise võimalust pole, siis tuleks last julgustada sellistes olukordades abi paluma näiteks õpetajalt. 
 
Kui laps hakkab koolis käima jalgrattaga, siis tuleb meeles pidada, et jalgrattaga üksinda sõiduteel liiklemiseks peab laps olema vähemalt 10aastane ja 10-15aastasel jalgratturil peab selleks olema jalgratturi juhiluba. Lapsevanema või tema poolt volitatud täiskasvanu järelevalve all tohib sõiduteel liigelda vähemalt 8aastane jalgrattur. Alla 16aastane jalgrattur ja sõitja peavad teel jalgrattaga sõites kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit ja jalgratas peab olema  tehniliselt korras. Sellised nõuded on tingitud lapse vanusest ja arengust tulenevatest iseärasustest. 
 
Laps üksinda liikluses on ohus, sest kuigi ta näeb hästi ette, ei erista ta küljelt lähenevat samamoodi nagu täiskasvanu väljaarenenud silm. Kindlasti tuleb lastele anda aega harjumiseks. Autojuhid peaksid koolide ja lasteaedade läheduses valima sõidukiiruse selliselt, et vajadusel oleks võimalik reageerida ootamatustele. 
 
Lisaks tasub alati üle korrata elementaarsed viisakusreeglid avalikus kohas käitumiseks. Avalikuks kohaks on nii bussipeatus, pood, kool, ühissõiduk kui ka kõik teised kohad, mis on määratlemata isikute ringile kasutamiseks. 
 
Soovin kõigile ilusat algavat õppeaastat, arvestage kaasliiklejatega ja olge turvaliselt liigeldes eeskujuks teistele!
 
Heidi Sosi
noorsoopolitseinik
Pärnumaa
heidi.sosi@politsei.ee
tel. 6123521