Korrakaitse

5.02.19

 

 

 

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

 

TASUB TEADA

VIHJED

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6555
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Reelika Ruubel

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Tere, kool!

Lõvi Leo
Algamas on uus kooliaasta, mis toob endaga kaasa palju rõõmsaid hetki ja väljakutseid. Et üksi rõõm ei jääks jagamata ning ükski mure lahendamata, teen lühida meeldetuletuse.
 
Lapsevanem – lapsega, kes alustab esimest korda kooliteed ja kel tuleb see läbida jalgsi, on soovitatav teha seda mõned korrad lapsevanema saatel. Nii on lapsel turvalisem ning vanem saab selgitada, kuidas on kõige ohutum liikuda kooli ja tagasi. 
 
Tee ületamise eel veendu, et autojuht on Sind märganud ja annab teed. Bussist väljudes ära jookse kohe teele. Ületa teed vaid selleks ettenähtud kohas. Kõnni- ja sõiduteed ei ole mänguväljakud - need on liiklemiseks, kus tuleb arvestada ka kõigi teiste liiklejatega. 
 
Liiklusmärkide tähendusi on oluline teada, ikka selleks, et tagada ohutus. Koolitee võiks alata pigem mõni minut varem, kui hiljem, et ei oleks vaja liigselt kiirustada ja sattuda kiirustades ohtudesse. 
 
Rattaga sõites kanna kindlasti kiivrit ja käitu nii, nagu üks eeskujulik juht käituma peab. Kui märkad, et mõni laps on hädas või segaduses, ära karda aidata.
 
Mõistvat suhtumist ja ohutut liiklemist soovib Teile noorsoopolitseinik Heidi Sosi