Korrakaitse

5.02.19

 

 

 

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

 

TASUB TEADA

VIHJED

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6555
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Reelika Ruubel

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Saarde kihelkond kogunes maakaitsepäevale

Laupäeval, 16. mail Pärnumaal Saarde vallas Lauri karjääris toimunud maakaitsepäeval tutvustati kohalikule kogukonnale turvalisusega seotud organisatsioonide tööd. Oma tehnikat näitasid ja tööst rääkisid politseinikud, kaitseliitlased, päästjad ja demineerijaid. Teavet kodukandi turvalisemaks muutmisest jagas Eesti Naabrivalve. Jahikultuuri ja -vahendeid tutvustasid kohaliku jahiseltsi liikmed. Demoesinemise tegi ka Lääne prefektuuri regionaalne tugiüksus, kes pidas pealtvaatajate silme all kinni autos pommiga olnud kurjategija.
 
Lisaks sellele toimus maakaitsepäeva raames ka juba traditsiooniks saanud laskevõistlus. Kokku osales seekordsel täpsusküttide lahingus üksteist neljaliikmelist võistkonda. Esikoha saavutas Tihemetsa jahiselts, teiseks tuli Ora jahiselts ja kolmandaks jäi Kaitseliidu Nõmme võistkond. Võistlusaladel osales sellel aastal kokku 88 täiskasvanut ja kaheksa last.
 
Saarde kihelkonna maakaitsepäevast on aastatega kujunenud kogukonnale oluline ja publikurohke sündmus. Ürituse eestvedajaks on kohalik piirkonnapolitseinik Rauno Lensment, kelle sõnul ajendab teda aastast aastasse üritust korraldama publiku jätkuv huvi.
 
"Põhiline motivaator on see, et rahvale üritus meeldib. Ühelt poolt tihendab see sidet jõustruktuuride ja kohalike elanike vahel, teisalt annab ametkondade esindajatel ja kohalikel elanikel omavahel mõtteid vahetada."
 
Ürituse aukohal on muidugi rahva seas väga populaarne laskevõistlus.
„Samas on juba algusest peale olnud oluline see, et laskevõistlusele tuleb kohalik külamees, kes kuskil kaugel toimuvatele suurtele võistlustele minna ei taha. Aegki on näidanud, et võitjad on need samad külamehed ja tipplaskurid ei ole alati esikohtadel," ütles Lensment.