Kriisiabi

27.08.20

 

Saarde valla kriisikomisjon

 

Komisjoni esimees

Andres Annast

Saarde vallavanem

5225620

andres.annast@saarde.ee

Komisjoni aseesimees

Martti Rooden

Saarde Vallavalitsuse haldusnõunik

5349 4259

 martti.rooden@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kaie Sakala

Saarde Vallavalitsuse   keskkonna- ja heakorra spetsialist

5307 0296

kaie.sakala@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kristjan Pahk

Kaitseliidu Pärnumaa maleva

esindaja

5800 7231

kristjan.pahk@gmail.com

Komisjoni

liige

Kristi Sutt

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse juhataja

5649 1934

Kristi.Sutt@gmail.com

Komisjoni

liige 

Sven Koovit

Lääne Päästekeskuse Kilingi-Nõmme päästekomando pealik

5251 076

sven.koovit@rescue.ee

Komisjoni

liige

Kairi Õilsalu

Saarde konstaablipunkt

piikonnapolitseinik

5309 3024

kairi.oilsalu@politsei.ee

Komisjoni

liige

Morten Aasaroht

Saarde Kommunaal OÜ juhatuse liige

5348 9179

kommunaal@saarde.ee

Komisjoni

liige

Andrus Lillemaa

Saarde Vallavalitsuse maaspetsialist

5266 795

 

andrus.lillemaa@saarde.ee

Komisjoni 

liige

Mari Treial

Saarde Vallavalitsuse 

referent-dokumendihaldur

  mari.treial@saarde.ee

 

 

Saarde valla kriisikomisjoni moodustamine, muutmine

Saarde valla kriisikomisjoni põhimäärus

Saarde valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

 

 

Kriisikomisjoni tööplaan aastaks 2020

 

 

Kriisikomisjoni koosoleku protokollid

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 05.12.2019 nr 1

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 14.03.2020 nr 2

Kriisikomijoni koosoleku protokoll 07.05.2020 nr 3

 

KRIISIABI

ABI JA INFONUMBRID

PÄÄSTEKOMANDODE KAART

ÄPP "OLE VALMIS"

JUHISED KRIISI OLUKORRAS KÄITUMISEKS

Kui soovid vabatahtlikuna teisi aidata ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga, vaata lähemalt www.vabatahtlikud.ee

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

 • Narkovihjed telefonile 444 6660
 • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
 • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  Tiina.Ruul@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Tiina Ruul

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Saarde kaitsepäev kutsub taaskord osalema

Nii nagu eelneval viieteistkümnel aastal, toimub sellelgi aastal traditsiooniline Saarde Kaitsepäev. Kõik huvilised on oodatud tutvuma erinevate ametkondade tööde ja tehnikaga. Lisaks sellele on huvilistel võimalus ennast proovile panna tulirelvadest täpsuslaskmisel (nõutav relvaloa olemasolu). Võistlused toimuvad nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses.
 
Päev tuleb sisukas ja meeleolukas. Orienteeruvalt kella 13 ajal tutvustab MTÜ Ervita Shooting Club  Practical laskmist ning viib läbi demovõistluse käsitulirelvadest, lõunaks pakuvad kaitseliitlased suppi. 
 
Üritusele on oodata ka tasulisi lende teostav NORT SKY OÜ helikopter (Summukas.ee). Kohapealsed lennud on tasulised, seetõttu ootan oma meilile või telefonile teavet lennuhuviliste arvu kohta. Lend kestab umbes viis minutit 300 meetri kõrgusel. Kopterisse mahub kolm reisijat maksimaalse kogukaaluga 270 kilo. Lend kolmele maksab 135 eurot ja ühele 45 eurot (eeldab kolme lendajat).
 
Näeme 20. mai 2017 a  kell 9 Lauri karjääris!
Kavas on: 
 • Kaitseliit teeb tutvustava väljapaneku oma relvastusest ja varustusest.
 • Politsei- ja Piirivalveameti,  Politsei-ja piirivalvekolledži Paikuse kooli ametnikud teevad tutvustava ülevaate politseitööst (kell 11-15) Lastele tuleb külla Lõvi Leo.
 • Maksu- ja Tolliamet tutvustab oma tõid ja tegemisi.
 • Keskkonnainspektsioon Pärnumaa büroo  tutvustab enda tegemisi ja vastab küsimustele. 
 • Lääne Päästekeskus  Saarde vabatahtlikud pritsumehed, MTÜ ESTSAR ja Kilingi-Nõmme kiirabibrigaad     näitavad  päästetehnikat ja varustust kohal ka päästjate korvtõstuk. 
 • Eesti Naabrivalve esindaja tutvustab oma valdkonda.
 • Lastele ja relvaloata huvilistele on õhkrelvadest laskmise võistlus. 
 • MTÜ Pärnumaa vibujaht  tutvustab vibujahi võimalusi.
 • Toimub ka traditsiooniline Saarde kihelkonna laskevõistlus 2017. 
Väljapanekud on kella 11-15 või nii kaua kuni on huvilisi.
 
Võistkondade registreerimine ja info telefonil 529 6925 (Rauno Lensment)