Korrakaitse

5.02.19

 

 

 

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

 

TASUB TEADA

VIHJED

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6555
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Reelika Ruubel

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Politsei hoiatab Saarde vallas tegutsevate varaste eest

Detsembris laekus politseile teateid sellest, et Saarde vallas tegutsesid kelmid, kes käisid üksikute vanemate vallaelanike uste taga sooviga vahetada raha. Kelmidel oli kaasas on 50-eurone rahatäht, mida sooviti väikesemateks kupüürideks vahetada. Rahavahetust ettekäändena kasutades kelmid tuppa kutsumist ei oodanud. Kutsumata siseneti majja ka siis, kui välisuks ei olnud lukustatud. Kutsumata külaliste lahkudes avastati, et majapidamisest on asju varastatud. Hetkel on politseile teada üks ohver ja selle sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlus.

Palume inimestel olla ettevaatlikud ja tähelepanelikud ümbruskonnas liikuvate võõraste isikute suhtes. Eriti ettevaatlik tuleks olla nende suhtes, kes saabuvad ukse taha ja üritavad erinevatel ettekäänetel tuppa pääseda. Palume hoida oma uksi lukustatuna ja võimalusel märkida üles sõiduki number, millega kahtlane seltskond liigub ning edastada see politseile. Samuti palume rääkida oma vanemate sugulaste ja tuttavatega, et hoiatada neid võimalike kelmide eest ning tuletada meelde, et ukse võiks alati lukus hoida. 

Kõigil, kellel on olnud sarnaseid kokkupuuteid kahtlaste tuppa pääseda soovijatega, palume informeerida kohalikku politseinikku telefonil 5309 3024 või e-posti aadressile kairi.oilsalu@politsei.ee.  Kui olete sattunud ohtlikkusse olukorda ja vajate kohest politsei abi, tuleks helistada 112.


Kairi Õilsalu
Saarde valla noorsoopolitseinik