Kriisiabi

27.08.20

 

Saarde valla kriisikomisjon

 

Komisjoni esimees

Andres Annast

Saarde vallavanem

5225620

andres.annast@saarde.ee

Komisjoni aseesimees

Martti Rooden

Saarde Vallavalitsuse haldusnõunik

5349 4259

 martti.rooden@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kaie Sakala

Saarde Vallavalitsuse   keskkonna- ja heakorra spetsialist

5307 0296

kaie.sakala@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kristjan Pahk

Kaitseliidu Pärnumaa maleva

esindaja

5800 7231

kristjan.pahk@gmail.com

Komisjoni

liige

Kristi Sutt

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse juhataja

5649 1934

Kristi.Sutt@gmail.com

Komisjoni

liige 

Sven Koovit

Lääne Päästekeskuse Kilingi-Nõmme päästekomando pealik

5251 076

sven.koovit@rescue.ee

Komisjoni

liige

Kairi Õilsalu

Saarde konstaablipunkt

piikonnapolitseinik

5309 3024

kairi.oilsalu@politsei.ee

Komisjoni

liige

Morten Aasaroht

Saarde Kommunaal OÜ juhatuse liige

5348 9179

kommunaal@saarde.ee

Komisjoni

liige

Andrus Lillemaa

Saarde Vallavalitsuse maaspetsialist

5266 795

 

andrus.lillemaa@saarde.ee

Komisjoni 

liige

Mari Treial

Saarde Vallavalitsuse 

referent-dokumendihaldur

  mari.treial@saarde.ee

 

 

Saarde valla kriisikomisjoni moodustamine, muutmine

Saarde valla kriisikomisjoni põhimäärus

Saarde valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

 

 

Kriisikomisjoni tööplaan aastaks 2020

 

 

Kriisikomisjoni koosoleku protokollid

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 05.12.2019 nr 1

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 14.03.2020 nr 2

Kriisikomijoni koosoleku protokoll 07.05.2020 nr 3

 

KRIISIABI

ABI JA INFONUMBRID

PÄÄSTEKOMANDODE KAART

ÄPP "OLE VALMIS"

JUHISED KRIISI OLUKORRAS KÄITUMISEKS

Kui soovid vabatahtlikuna teisi aidata ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga, vaata lähemalt www.vabatahtlikud.ee

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6660
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  Tiina.Ruul@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Tiina Ruul

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Noorsoopolitseiniku tegevused sügiseses Saarde ja Häädemeeste vallas

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi esimesed klassid
Sõnaga sügis seostub meile kohe mõte värvilisest loodusest, vihmastest ilmadest, kooliaasta algusest, saagi korjamisest põllult ja metsast ning veel palju muud.

Ka noorsoopolitseil on sügise hakul mitmeid kohustusi, mis tuleb ära teha, et anda panus ohutuks liiklemiseks pimeda ajal. Loomulikult ei saa seda teha ilma kogukonna toeta ja üksteisest hoolimata.

Septembris ja oktoobris, nagu igal aastal, jagab politsei koostöös maanteeametiga esimese klassi õpilastele laiali liiklusaabitsad. See on traditsiooniks juba aastaid. Aabitsa jagamisel tuletab noorsoopolitseinik meelde, kuidas on ohutu liikluses hakkama saada ja miks on ülitähtis liikluses juba varakult tähelepanelik olla. Liiklusaabits on toetav materjal õpetajale ja lapsevanemale, et aidata lastele liiklusest ülevaade luua ning lastele arusaadavas keeles seda ka selgitada. Tegelikult algab avastamine juba varasemast east ning väga palju ohutuse tagamiseks liikluses teevad ära lapsevanem ja lasteaed ning kool jätkab selle toetamist oma parimal võimalikul moel.

Igatahes võin uhkusega öelda, et aabitsaid jagades tundus, et kõik on oma panuse andnud ning juba praeguseks on lastel piisavalt teadmisi liikluses toimetamiseks. Saame vaid teadmisi täiustada ja olla ka ise eeskujuks.

Oktoobris õnnestus külastada Kilingi-Nõmme Vabaajakeskust ja Tahkuranna Avatud Noortekeskust, kus sai läbi viidud helkuriteemalised töötoad ja vestlusringid ning ühine joonistusvõistlus „Minu unistusete helkur". Parimad tööd said ka premeeritud. Huvilisi oli üllatavalt palju - noored tulevad teemadega kaas, kui pakkuda piisavalt põnevaid lahendusi.

Siinkohal pean tänama koostööpartnereid, ilma kelleta poleks nii toredaid päevi õnnestunud korraldada. Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus on saanud enda hoovile helkuripuu ja seda tegusate laste ning keskuse töötajate toel, kes selleks suure panuse on andnud. Tahkurannas on Uulu koolis ja vallamajas helkuripuu olemas. Selline tahe ja koostöö on veelkord samm tõestamaks, et me hoolime üksteisest ja iga väike asi on tegelikult oluline ning selleks saavad panustada kõik, kes vähegi mahti saanud.


Novembri lõpus on tulemas ka üle-eestiline helkurikõnd, mis toetab pimedal ajal enda nähtavaks tegemise tähtsust. Helkur on küll väike, aga tema ülesanne on suur ja seda ei ole endale väga keeruline muretseda. Saime lastega ühele meelele, et isegi superkangelane vajab päästeoperatsiooni elluviimiseks pimedal ajal helkurit ning üheskoos sai helkur ka kangelase rüüd ehtima.

Turvalist liiklemist!

Heidi  Sosi
noorsoopolitseinik