Korrakaitse

5.02.19

 

 

 

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

 

TASUB TEADA

VIHJED

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6555
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Reelika Ruubel

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Noorsoopolitseiniku tegevused sügiseses Saarde ja Häädemeeste vallas

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi esimesed klassid
Sõnaga sügis seostub meile kohe mõte värvilisest loodusest, vihmastest ilmadest, kooliaasta algusest, saagi korjamisest põllult ja metsast ning veel palju muud.

Ka noorsoopolitseil on sügise hakul mitmeid kohustusi, mis tuleb ära teha, et anda panus ohutuks liiklemiseks pimeda ajal. Loomulikult ei saa seda teha ilma kogukonna toeta ja üksteisest hoolimata.

Septembris ja oktoobris, nagu igal aastal, jagab politsei koostöös maanteeametiga esimese klassi õpilastele laiali liiklusaabitsad. See on traditsiooniks juba aastaid. Aabitsa jagamisel tuletab noorsoopolitseinik meelde, kuidas on ohutu liikluses hakkama saada ja miks on ülitähtis liikluses juba varakult tähelepanelik olla. Liiklusaabits on toetav materjal õpetajale ja lapsevanemale, et aidata lastele liiklusest ülevaade luua ning lastele arusaadavas keeles seda ka selgitada. Tegelikult algab avastamine juba varasemast east ning väga palju ohutuse tagamiseks liikluses teevad ära lapsevanem ja lasteaed ning kool jätkab selle toetamist oma parimal võimalikul moel.

Igatahes võin uhkusega öelda, et aabitsaid jagades tundus, et kõik on oma panuse andnud ning juba praeguseks on lastel piisavalt teadmisi liikluses toimetamiseks. Saame vaid teadmisi täiustada ja olla ka ise eeskujuks.

Oktoobris õnnestus külastada Kilingi-Nõmme Vabaajakeskust ja Tahkuranna Avatud Noortekeskust, kus sai läbi viidud helkuriteemalised töötoad ja vestlusringid ning ühine joonistusvõistlus „Minu unistusete helkur". Parimad tööd said ka premeeritud. Huvilisi oli üllatavalt palju - noored tulevad teemadega kaas, kui pakkuda piisavalt põnevaid lahendusi.

Siinkohal pean tänama koostööpartnereid, ilma kelleta poleks nii toredaid päevi õnnestunud korraldada. Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus on saanud enda hoovile helkuripuu ja seda tegusate laste ning keskuse töötajate toel, kes selleks suure panuse on andnud. Tahkurannas on Uulu koolis ja vallamajas helkuripuu olemas. Selline tahe ja koostöö on veelkord samm tõestamaks, et me hoolime üksteisest ja iga väike asi on tegelikult oluline ning selleks saavad panustada kõik, kes vähegi mahti saanud.


Novembri lõpus on tulemas ka üle-eestiline helkurikõnd, mis toetab pimedal ajal enda nähtavaks tegemise tähtsust. Helkur on küll väike, aga tema ülesanne on suur ja seda ei ole endale väga keeruline muretseda. Saime lastega ühele meelele, et isegi superkangelane vajab päästeoperatsiooni elluviimiseks pimedal ajal helkurit ning üheskoos sai helkur ka kangelase rüüd ehtima.

Turvalist liiklemist!

Heidi  Sosi
noorsoopolitseinik