Kriisiabi

27.08.20

 

Saarde valla kriisikomisjon

 

Komisjoni esimees

Andres Annast

Saarde vallavanem

5225620

andres.annast@saarde.ee

Komisjoni aseesimees

Martti Rooden

Saarde Vallavalitsuse haldusnõunik

5349 4259

 martti.rooden@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kaie Sakala

Saarde Vallavalitsuse   keskkonna- ja heakorra spetsialist

5307 0296

kaie.sakala@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kristjan Pahk

Kaitseliidu Pärnumaa maleva

esindaja

5800 7231

kristjan.pahk@gmail.com

Komisjoni

liige

Kristi Sutt

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse juhataja

5649 1934

Kristi.Sutt@gmail.com

Komisjoni

liige 

Sven Koovit

Lääne Päästekeskuse Kilingi-Nõmme päästekomando pealik

5251 076

sven.koovit@rescue.ee

Komisjoni

liige

Kairi Õilsalu

Saarde konstaablipunkt

piikonnapolitseinik

5309 3024

kairi.oilsalu@politsei.ee

Komisjoni

liige

Morten Aasaroht

Saarde Kommunaal OÜ juhatuse liige

5348 9179

kommunaal@saarde.ee

Komisjoni

liige

Andrus Lillemaa

Saarde Vallavalitsuse maaspetsialist

5266 795

 

andrus.lillemaa@saarde.ee

Komisjoni 

liige

Mari Treial

Saarde Vallavalitsuse 

referent-dokumendihaldur

  mari.treial@saarde.ee

 

 

Saarde valla kriisikomisjoni moodustamine, muutmine

Saarde valla kriisikomisjoni põhimäärus

Saarde valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

 

 

Kriisikomisjoni tööplaan aastaks 2020

 

 

Kriisikomisjoni koosoleku protokollid

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 05.12.2019 nr 1

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 14.03.2020 nr 2

Kriisikomijoni koosoleku protokoll 07.05.2020 nr 3

 

KRIISIABI

ABI JA INFONUMBRID

PÄÄSTEKOMANDODE KAART

ÄPP "OLE VALMIS"

JUHISED KRIISI OLUKORRAS KÄITUMISEKS

Kui soovid vabatahtlikuna teisi aidata ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga, vaata lähemalt www.vabatahtlikud.ee

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6660
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  Tiina.Ruul@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Tiina Ruul

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Meeldetuletused turvaliseks suvepuhkuseks

Õppeaasta on lõpenud ning ees on ootamas mõnus väljateenitud puhkus. Nägemist igapäevased koolipingi nühkimised ja varajased ärkamised. Et aga kõike seda rõõmu, sära, puhkust ning lõbu ei hakkaks varjutama miskit halba, siis peaks omale ikkagi meelde jätma mõningased olulised pidepunktid. Järgides lihtsaid mõtteid ning reegleid on koolivaheaeg lõbus ja turvaline.
 
Liikluses osaledes ratta või mõne muu sõiduvahendiga hoolitse ikka enda ja teiste ohutuse eest. Tuleta meelde, millised nõuded peavad liikluses osalemiseks olema täidetud ja kas valitud sõidu või liiklusvahend on sinu eale lubatud ka liiklusseaduse mõttes. Viimasel ajal on trendiks kujunenud sõiduautode soetamine alaealistele, kellel puuduvad vajalikud oskused ja teadmised ning samuti juhiluba. Siinkohal paneks lapsevanematele südamele, et liikluses osalemine ei ole õnnemäng ja siin on vaja mõelda tõsiselt võimalikele tagajärgedele, mis võivad kaasneda kogemuse puudumise ja vajaliku koolituse (autokooli) läbimise tunnistuseta (juhiluba). Piltlikult öeldes, kas me oleme valmis vastutama ja võtma vastutust enda lapse ohtu seadmises ning rääkimata kaasliiklejate ohustamisest. 
 
Oluline tähtsus on ka sellel, et lapsevanemad oleksid kursis, millega lapsed tegelevad, kellega liiguvad ning kokkulepped, millest kinnipidamine on lapsele kohustuseks tema turvalisuse tagamisel. Ka laste tegemised on olulised ning üks tähtis osa nende igapäevasest toimetamisest on sõpradega aja veetmine. Need tegevused aga võiksid olla vanematele teada, et kus tema laps asub, kellega ta on ja väga hea oleks kui vanematel oleks ka kontaktid kuhu pöörduda, kui laps ei naase õigeks ajaks kokkulepitud kohta. Pole harvad need juhud, kus vanemad teavad, et laps on sõbral külas aga kus sõber elab, kas sõbra vanemad on teadlikud ning kontaktist ei ole õrna aimu. Milleks kõike seda? Ikka selleks, et oleks vajadusel võimalik lapsega kontakt saada ning juhul, kui see pole võimalik, siis teame kus otsimist alustada. Suurüritustel soovitame väikelastele panna taskusse või käepaelale vanemate number, et tagada üks võimalus kaotsi läinud laps leida ja vanemateni toimetada. 
 
Alaealine ja alkohol ei sobi kokku. Alkohol ei aita ühtegi pidu paremaks teha. Alkoholi tarvitanud alaealine ei ole valmis vastutama tagajärgede eest, mis sellega võivad kaasneda. Alkoholi tarvitanud alaealist on kerge mõjutada ning ära kasutada. Kas aga üks hea pidu on seda väärt, et hiljem seda sügavalt kahetseda või lausa elu lõpuni mäletada, kui väga halba kogemust?
 
Märka ja aita märgata. Kui näed, et keegi on hädas ja vajab kiiresti abi, siis ära jää ükskõikseks vaid mõtle, kuidas saab abivajavat aidata. Kui endal teadmised puuduvad või jääb julgusest väheks palu kellegi abi sest meie hoolimine võib muuta kellegi elu paremaks või isegi päästa. Olgu selleks üksi uitav laps, maha kukkunud vanur või eluga kimbatuses nooruk-igaüks neist võib olla keegi meie lähedastes.
 
Turvalist suve kõigile!
 
Heidi Sosi
noorsoopolitseinik