Korrakaitse

5.02.19

 

 

 

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

 

TASUB TEADA

VIHJED

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6555
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Reelika Ruubel

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Lõvi Leo külastas lasteaeda

Lõvi Leo külastas lasteaeda
Ühel ilusal hommikul külastas noorsoopolitseinik koos oma tubli paarimehe Lõvi Leoga Kilingi-Nõmme lasteaeda. Lasteaed oli korraldanud liikluspäeva, mille raames olid tublid kasvatajad kutsunud politseiniku tarkuseteri jagama. Liikluspäeva teemaks oli jalgratta tehniline seisukord, kiivri kandmise kohustus ja miks peab liikluses arvestama teistega. Lisaks said lapsed harjutada rattaga sõites jalakäijate märkamist teel, tasakaaluhoidmist aeglaselt sõites ja pandi proovile oskusi, kus tuleb teiste liiklejatega arvestada. Lapsevanemate rahustuseks ütlen, et kõik harjutused toimusid lasteaia territooriumil.
 
Peab tõdema, et suureks üllatuseks olid lapsed väga hästi kursis, millised nõuded peavad rattaga sõitmiseks olema täidetud. Siinkohal tänusõnad vanematele ja kasvatajatele, kes on tublisti lastega liiklustemaatikal õpetusi jaganud. Ühiselt kontrolliti üle kõik rattad ning pöörati tähelepanu väikestele puudujääkidele. Märkimisväärne on aga see, et kui igapäevaselt tänavapildis on näha pea iga kolmandat last ilma kiivrita, siis lasteaias olid kõik väiksed rattasõbrad varustatud kiivriga. 
 
Peale Kilingi –Nõmme lasteaeda jõudis Lõvi Leo ka kiire külastuse teha Surju lasteaeda. Surju lasteaias olid rattasõbrad samuti väga tublid ning on näha, et kasvatajate ja vanemate koostöö laste turvalisuse huvides kannab vilja. Hoiame seda joont ka edaspidi ja anname lapsele mõista, et tema ohutus on tähtis igal sammul.

Heidi Sosi
noorsoopolitseinik