Kriisiabi

27.08.20

 

Saarde valla kriisikomisjon

 

Komisjoni esimees

Andres Annast

Saarde vallavanem

5225620

andres.annast@saarde.ee

Komisjoni aseesimees

Martti Rooden

Saarde Vallavalitsuse haldusnõunik

5349 4259

 martti.rooden@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kaie Sakala

Saarde Vallavalitsuse   keskkonna- ja heakorra spetsialist

5307 0296

kaie.sakala@saarde.ee

Komisjoni

liige

Kristjan Pahk

Kaitseliidu Pärnumaa maleva

esindaja

5800 7231

kristjan.pahk@gmail.com

Komisjoni

liige

Kristi Sutt

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse juhataja

5649 1934

Kristi.Sutt@gmail.com

Komisjoni

liige 

Sven Koovit

Lääne Päästekeskuse Kilingi-Nõmme päästekomando pealik

5251 076

sven.koovit@rescue.ee

Komisjoni

liige

Kairi Õilsalu

Saarde konstaablipunkt

piikonnapolitseinik

5309 3024

kairi.oilsalu@politsei.ee

Komisjoni

liige

Morten Aasaroht

Saarde Kommunaal OÜ juhatuse liige

5348 9179

kommunaal@saarde.ee

Komisjoni

liige

Andrus Lillemaa

Saarde Vallavalitsuse maaspetsialist

5266 795

 

andrus.lillemaa@saarde.ee

Komisjoni 

liige

Mari Treial

Saarde Vallavalitsuse 

referent-dokumendihaldur

  mari.treial@saarde.ee

 

 

Saarde valla kriisikomisjoni moodustamine, muutmine

Saarde valla kriisikomisjoni põhimäärus

Saarde valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

 

 

Kriisikomisjoni tööplaan aastaks 2020

 

 

Kriisikomisjoni koosoleku protokollid

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 05.12.2019 nr 1

Kriisikomisjoni koosoleku protokoll 14.03.2020 nr 2

Kriisikomijoni koosoleku protokoll 07.05.2020 nr 3

 

KRIISIABI

ABI JA INFONUMBRID

PÄÄSTEKOMANDODE KAART

ÄPP "OLE VALMIS"

JUHISED KRIISI OLUKORRAS KÄITUMISEKS

Kui soovid vabatahtlikuna teisi aidata ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga, vaata lähemalt www.vabatahtlikud.ee

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6660
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  Tiina.Ruul@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Tiina Ruul

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Hoia oma vara

Viimasel paaril kuul on Saarde valda kimbutanud pahatahtlikud kurikaelad, kelle tegevused inimeste vara kallal on tekitanud märkimisväärseid kahjusid ning õõnestanud kogukonna turvatunnet. Hea meel on aga tõdeda, et osades tegudes kahtlustatavad on koostöös kogukonna vihjete ja Lõuna ning Lääne prefektuuri politseinikega kinnipeetud. See aga loomulikult ei tähenda, et peaksime valvsust kaotama.

Siinkohal pean paslikuks tuua välja mõned olulised, kuid lihtsad asjad, mida saame ise ära teha, et sellistel ebameeldivatel külalistel ei oleks kerge meid kimbutada:

  • Kodust lahkudes sule aknad ja lukusta uksed. Soovituslik on lukustada välisuksed ka kodus olles. Kui lahkud kodust pikemaks, on hea soojendada suhteid naabritega ning paluda neil silm peal hoida ning kahtlastest tegevustest teie vara või kodu juures teid või politseid teavitada.
  • Enda koju lubage vaid usaldusväärseid inimesi. Võimalusel paigaldage valveseadmed ja märgistage ning pildistage endale olulised ja kallid esemed, olgu selleks siis tööriistad, jalgrattad või mis iganes teile väärtuslikud esemed.
  • Samuti peaks meeles pidama, et liiklusvahendi lukustamine on sama oluline ning võtmed tuleks hoida enda ligi.
  • Ärge jagage sotsiaalmeedias enda ja oma liikumiste kohta infot.
  • Veenduge enne oma vara juurest lahkumist, et kõik oleks turvaliselt ära paigutatud ja ei hakkaks mööduvatele kolmandatele isikutele silma.
  • Kindlusta oma vara ja seda eriti juhul, kui tegu on hinnaliste ja kallite esemetega.
  • Anna julgelt teada hädaabinumbrile 112, kui näete kahtlaseid isikuid või sõidukeid liikumas, on kõige olulisem kirja panna kahtlase sõiduki number ja jätta meelde eritunnuseid (näiteks sõiduki värv, mõni kirje või pilt sõidukil), isikute puhul riietus, võimalik vanus või mõni muu eritunnus (näiteks kehaehitus, mõni silmatorkav tätoveering, erilised ehted, pikkus jne).

Kui oled langenud varguse ohvriks, teavita sellest politseid ning ära liigu sündmuskohal ringi. Ära paiguta ümber esemeid ega alusta koheselt koristamisega, vaid oota ära politsei juhised.

 

 

Heidi Sosi

Pärnumaa piikonnagrupi

noorsoopolitseinik