Korrakaitse

5.02.19

 

 

 

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik KAIRI ÕILSALU
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 9.00 - 11.00
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme
Tel 612 3521, 530 93024

Noorsoopolitseinik HEIDI SOSI
Tel 612 3521, 372 5062421

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

 

TASUB TEADA

VIHJED

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil:laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6555
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.eevõi vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Reelika Ruubel

Telefon: +372 5303 9077

 

Loe loodusõnnetustest ja nende korral käitumisest 

Loe tehnoõnnetustest ja nende korral käitumisest ning vaata suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaarti 

 

Päästeamet

Päästeameti juhendmaterjalid
Kodu tuleohutuks
Veeohutus
Hoone sisene ja väline tuleohutus
Korterelamu sisene ja väline tuleohutus

« Tagasi

Arutelu Saarde valla turvalisuse teemadel

Pärnu politseijaoskond koos Saarde Vallavalitsusega korraldavad 04.aprillil 2016 kell 17-19 Kilingi-Nõmme klubis arutelu valla turvalisuse teemadel. 
Selgitame ühiselt välja, millised probleemid teevad kogukonnale muret ja otsime ka võimalusi nende lahendamiseks. 
Arutelule on oodatud kõik valla elanikud ja külalised. Kohtumise formaadiks on avatud ruum (http://www.kaasamine.ee/meetodid/avatud-ruum), mis võimaldab kõigil aktiivselt kaasa lüüa. 
Arutelust on kutsutud osa võtma  ka päästjad, naabrivalve, keskkonna-kaitsjad ja teised. 
Tule, aruta koos heade inimestega ja anna oma panus kogukonna turvalisusesse!
 
Rauno Lensment
vanemkomissar
Häädemeeste ja Saarde   piirkonnapolitseinik
Pärnumaa konstaablijaoskond
Pärnu    politseijaoskond
Lääne prefektuur
 
Tel: +372 612  3501 
Mob:+372 53 41 90 81
rauno.lensment@politsei.ee