2.12.20

Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112  nii kiirabi, päästjate kui politsei kutsumiseks.  

 

Saarde konstaablipunkt

Piirkonnapolitseinik JÜRI PAEGLE
Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme

e-mail jyri.paegle@politsei.ee

Tel 5190 7093

 

Noorsoopolitseinik HELEN TILK

Saarde konstaablipunkt: Pargi  4, Kilingi-Nõmme

e-mail helen.tilk@politsei.ee

Tel 586 69014

 

 

Võtke piirkonnapolitseinikuga julgesti ühendust ning leppige kohtumise aeg ja koht kokku. Hädaolukorras helistage 112.

 

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

 

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel vihjepostil: laane.vihje@politsei.ee

  • Narkovihjed telefonile 444 6660
  • Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonile 612 3000.
  • Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressile korruptsioonivihje@politsei.ee või vihjetelefoni automaatvastaja numbrile 612 3657

 

PÄRNU OHVRIABI OSAKOND

Pikk 18, Pärnu

Telefon: 444 0716

E-posti aadress:  Tiina.Ruul@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi töötaja: Tiina Ruul

Telefon: +372 5303 9077

 

Elanikkonnakaitse

Kogukonna ohutus

Tuleohutus

Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel.

Veeohutus

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti teemalehel.

 

 

Kriisiolukordadeks valmisolek

Piirkonna ohud 

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info on leitav Päästeameti kodulehelt ja Maa-ameti kaardirakendusest.

Üleujutusega alad on leitavad Päästeameti kodulehelt.

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Nõuanded ja käitumisjuhised kriisiolukordades

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonnas heaks tegutsed on sul võimalus liituda vabatahtliku organisatsiooniga – Vabatahtlik päästjaAbipolitseinikKaitseliit, Naiskodukaitse.

Naiskodukaitse poolt välja töötatud käitumisjuhiste "Ole valmis" äpp aitab kriisiolukordadeks valmistuda. Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta.

 

Abi saamine kriisiolukorras

Perearsti nõuandetelefon: 1220 (telefon töötab ööpäev läbi, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel)

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313

Maanteeinfo telefon: 1510

Elektrilevi rikketelefon: 1343

Lasteabitelefon: 116111

Mürgistusinfo telefon: 16662

Usaldustelefonid:  126 eesti keeles; 127 vene keeles

Veel olulisi abi- ja infonumbreid.

Vaata lisaks Päästekomandode kaarti.

 

KRIISIABI

JUHISED KRIISI OLUKORRAS KÄITUMISEKS

Kui soovid vabatahtlikuna teisi aidata ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga, vaata lähemalt www.vabatahtlikud.ee

Toimetaja: SIGNE LAAGUS

 

 

 

 

 

Statistika:

Rahvaarv: 4555 (seisuga 01.01.2020)
Pindala: 1065 km²
Suurim asula: 1630 (Kilingi-Nõmme)
Koole: 2
Lasteaedu: 3
Külasid: 35
Huvikoole: 1