Kaitseväe Kikepera harjutusväli

16.09.19

Kikepera harjutusvälja 2019.a maikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2019.a juunikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2019.a juulikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2019.a augustikuu graafik/

Kikepera harjutusvälja 2019. a septembrikuu graafik

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kikepera harjutusväljal toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Kikepera

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:
http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

Toimetaja: SIGNE LAAGUS