Kaitseväe Kikepera harjutusväli

29.06.20

Kikepera harjutusvälja 2020. a juulikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2020. a maikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2020.a aprillikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2020. a märtsikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2020. a veebruarikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2020. a jaanuarikuu graafik

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kikepera harjutusväljal toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Kikepera

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:
http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

Toimetaja: SIGNE LAAGUS