Jäätmemajandus

26.05.21

Korraldatud jäätmete vedu Saarde vallas teostab Ragn-Sells AS

Kontakt:

Pärnu kontor
Aadress:

Lille 4-214
80041 Pärnu

Telefon: 6060439
 

E-post:  parnu@ragnsells.ee
Avatud: E - R 8.00-16.00

Saarde valla jäätmehoolduseeskiri, muudetud jäätmehoolduseeskirja lisa 1

Jäätmekonteinerite ja jäätmete kogumisplatside asukohad Saarde vallas

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Saarde vallas alates 01.12.2018

Saarde valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Jäätmejaama teenuse kohta saab infot aadressil www.paikre.ee.
 
Jäätmete vastuvõtt:
 
1) OÜ Paikre Sorteerimisjaamas 
E-R 8.00-18.00
L 10.00-14.00 
P 10.00-12.00
asukoht Pärnu linn, Raba 39
Tel: 44 55 750, e-post: info@paikre.ee
 
2) OÜ Paikre prügilas
E-R 7.00-19.00 L 8.00-18.00
P 13.00-16.00
Põlendmaa, Paikuse vald, Pärnumaa
Tel: 44 55 760, e-post: info@paikre.ee
 
 

Pakendijäätmete sorteerimise juhend

Reeglina on kogumispunktis eraldi konteinerid paberile ja papile (sinine konteiner), segapakendile (kollane konteiner) ning klaaspakendile (roheline konteiner). Juhul kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse.

Pea meeles, et taaskasutada saab vaid puhtaid pakendeid! Pakendeid ei pea pesema seebi ja harjaga, kuid loputamine on paljude pakendite puhul teostatav ja vajalik!

 

Pakendijäätmete kogumist korraldavad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

 

 


 

 

 

 

 

 
Toimetaja: SIGNE LAAGUS