Saarde Vallavolikogu 19.juuni 2019 istungi päevakord

14.06.19
Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19.juunil 2019. a algusega kell 13.30 Kikepera malevkonna majas aadressil Tihemetsa alevik, Hooldekodu tee 1.
 

Teema

Ettekandja

1. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks

abivallavanem Martti Rooden

2.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras

abivallavanem Martti Rooden

3.  Osalemine hajaasustuse programmis

keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala

4.  Saarde Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne

Saarde Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Margus Kukk

5. Saarde valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

vallavanem Eiko Tammist, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar

6.  Saarde Vallavolikogu 24. jaanuari 2018.a määruse nr 2 „Matusetoetuse maksmise kord" muutmine

vallasekretär Külliki Kiiver

7. Informatsioon

  • Volikogu esimehe ja aseesimehe tegevuse ülevaade.
  • Osaühing Eesti Killustik informatsioon kaevandamisloa taotlemisest.
  • Ülevaade Tihemetsa loodavast kerksuskeskusest.