Saarde Vallavolikogu 21.märtsi 2019 istungi päevakord

15.03.19

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21.märtsil 2019 algusega kell 14.00 Kilingi.Nõmme klubis (Pärnu tn 73).

Päevakord
Teema Ettekandja
1. Arvamuse andmine Kikepera kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse ja otsuste eelnõude kohta  keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala
2. Arvamuse andmine Riisselja II kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse ja otsuste eelnõude kohta  keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala
3. Vallavara koormamine  abivallavanem Martti Rooden
4. Tööandja ametiauto kasutamine  volikogu esimees Kadri-Aija Viik
5. Saarde valla 2019.a eelarve. II lugemine  vallavanem Eiko Tammist, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar
6. Saarde Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine  volikogu esimees Kadri-Aija Viik
7. Lisatasu maksmine  volikogu esimees Kadri-Aija Viik
8. Informatsioon
  • Saarde Vallavolikogu komisjonide tööplaanide tutvustus