28.06.21

 

SAARDE VALLA HEAKORRA- JA KAUNI KODU KONKURSS 2021!

Head valla elanikud ja ettevõtjad! Olete oodatud osalema Saarde valla heakorrakonkursil "Kaunis kodu", mille eesmärk on tunnustada inimesi, kes panustavad oma kinnistu heakorrastamisesse, kujundamisse ja haljastamisse. 

Konkurss toimub järgmistes kategooriates:

 1) eramud tiheasustuses;
 2) maakodud;
 3) kortermajad;
 4) sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiobjektid;
 5) äri- ja tootmisobjektid.

Kandidaadiks võib esitada ka kellegi teise kauni kodu!

Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed:

 1) kinnistu nimi ja aadress;
 2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed;
 3) omaniku nõusolek kinnistu ülevaatuseks hindamiskomisjoni poolt;
 4) lühike põhjendus kandidaadi konkursile esitamiseks.

Osalemise soovist palume teavitada vallavalitsust hiljemalt 16. juuliks e-postil info@saarde.ee või telefonil 44 90 135.

Hindamise aluseks on:

  • kinnistu kujundus, hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda, üldine heakord, stiilsus;
  • koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine, haljastus (muru, lilled, hekid, kõrghaljastus) ja selle hooldus;
  • dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad);
  • nimetamata komponendid, mis ilmestavad territooriumi üldiselt.

Arvesse võetakse originaalsust, uuenduslikkust ja leidlikust (nt: lipumast, piirded ja väravad, väikehooned, lehtlad ja aiamööbel, kõnniteed ja parklad, viidad, sildid, logo ja reklaam, veesilmad, välivalgustus, laste arengut ja ühistegevust soodustavad tegutsemisvõimalused, prügikonteinerid ja nende hoiustamine jms).

Hindamiseks on moodustanud vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid. Külastamine toimub ajavahemikul 19 - 23. juuli 2021. Kinnistute külastamine lepitakse kandidaadiga kokku ja külastamine toimub ainult kinnistu omaniku nõusolekul.

Tunnustuse saajaid autasustatakse tänukirja, tunnustahvli ja meenega. 

 

Kandidaadi esitamise vorm  (pdf) , vorm (rtf).

 

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS