Saarde Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan (kinnitatud Saarde VV 03.04.2018.a korraldusega nr 86)

10.04.18
Nr Hanke nimetus

Eeldatav hanke 
menetluse liik

Eeldatav hanke 
algatamise aeg

Hanke läbiviimise 
eest vastutav isik

1. Tali teeninduspunkti osaline rekonstrueerimine lasteaiaks lihthange I kvartal Evald Tamsalu
2. Kilingi-Nõmme klubi saali renoveerimine lihthange III kvartal Margus Meola
3. Soojusenergia ostmine avatud menetlus III kvartal Evald Tamsalu
4. Lavi paisjärve supluskoha juurdepääsutee rajamine lihthange II kvartal Indrek Talts
5. Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2018/2019 talveperioodil lihthange III kvartal Martti Rooden
6. Kruusa purustamine Kamali karjääris lihthange II kvartal Martti Rooden
7. Saarde valla teede renoveerimine lihthange II kvartal Jaanus Männik
8. Saarde valla üldplaneeringu koostamine lihthange II kvartal Martti Rooden

 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER