Geoloogilise uuringu load

24.04.20

Maapõueseaduse § 4 alusel  on maavara geoloogiline uuring maavara kaevandamise ja kasutusele võtmise eesmärgil tehtav geoloogiline töö.

 

Geoloogilise uuringu load Saarde vallas seisuga 24.04.2020

Uuringuruumi nimetus

Uuringuruumi

pindala

Uuritav maavara

Loa omanik

Loa kehtivusaeg

Möksi II 229,45 ha turvas AS Jiffy Products Estonia 19.02.2019-
18.02.2022

Vangu III

17,49 ha

ehitus-, täiteliiv ehitus-, täitekruus

DER Group OÜ

08.01.2019-07.01.2022

Kauoja II

21,05 ha

liiv

Teesiht OÜ

27.09.2018-26.09.2020

Kikepera III

31,45 ha

kruus, liiv

Teesiht OÜ

27.09.2018-26.09.2020

Kamali IV

23,18 ha

kruus, liiv

Maavarade OÜ

21.06.2018-20.06.2020

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS