Geoloogilise uuringu load

21.06.21

Maapõueseaduse § 4 alusel  on maavara geoloogiline uuring maavara kaevandamise ja kasutusele võtmise eesmärgil tehtav geoloogiline töö.

 

Geoloogilise uuringu load Saarde vallas 

Uuringuruumi nimetus

Uuringuruumi

pindala

Uuritav maavara

Loa omanik

Loa kehtivusaeg

Tõitoja II

15,96 ha

liiv AS TREV-2 Grupp 10.08.2020-10.08.2025
Kauoja III 26,94 ha liiv AS TREV-2 Grupp 31.07.2020-31.07.2025
Lodja 4,38 ha liiv, kruus OÜ Grenor Trade

13.07.2020-13.07.2022

Möksi II 229,45 ha turvas AS Jiffy Products Estonia 19.02.2019-
18.02.2022

Vangu III

17,49 ha

ehitus-, täiteliiv ehitus-, täitekruus

DER Group OÜ

08.01.2019-07.01.2022

Kamali V  11,93 ha  liiv, ehitusliiv AS Roger Puit

19.01.2021-

19.01.2026

Veelikse  2.66 ha liiv, kruus  SKP Invest OÜ

17.05.2021-

17.05.2023

Kikepera III 16,22 ha  kruus, ehituskruus, liiv, ehitusliiv Metsamaahalduse AS 18.06.2021-18.06.2024

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS