7.02.19

Saarde valla ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemidega ning vee ja reoveesüsteemidega tegeleb OÜ Saarde Kommunaal.

OÜ Saarde Kommunaal kontaktandmed, pakutavate teenuste loetelu ja dokumendid ning muu oluline info on leitav OÜ Saarde Kommunaal koduleheküljelt aadressil: http://kommunaal.saarde.ee

Veenäidu teatamine OÜ Saarde Kommunaalile

Saarde Kommunaal OÜ

Aadress:
Nõmme 22
Kilingi-Nõmme, Saarde vald
86304 Pärnumaa

Telefon:
4490165 - üldtelefon
4491161 - juhataja
5649 9068 - veerikked Rein Andre
5698 7170 - töödejuhataja Raul Tammiste

E-post:
kommunaal@saarde.ee

Avatud:
Nõmme 22, II korrus, Kilingi-Nõmme
E - R 08.00 - 16.30

Saarde Kommunaali teenused:

 • torutööd (vee ja kanalisatsioonitrasside remonttööd, konsultatsioonid)
 • joogivee proovide võtmine
 • kutseline korstnapühkija (küttesüsteemide puhastamine, hindamine, akteerimine, konsultatsioon)
 • fekaalivedu
 • tsisternauto (ummistuste likvideerimine, joogivee transport, kastmine)
 • transporditeenus (0,1-3,5 tonni)
 • bussitransport
 • haljastustööd (muru niitmine, võsalõikamine, hekipügamine, puude langetamine, heakorratööd)
 • pinnasetööd (kaevamine, planeerimine, pinnase äravedu)
 • lumetõrje
 • teehooldustööd, hööveldamine
 • komposttoorme vastuvõtt (bioloogiliselt lagunevad aia- ja haljastusjäätmed)
 • üüri- ja rendipindade haldamine

Saarde valla õpilasliinide sõidugraafik

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030