2.01.22

Saarde valla ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemidega ning vee ja reoveesüsteemidega tegeleb OÜ Saarde Kommunaal.

OÜ Saarde Kommunaal kontaktandmed, pakutavate teenuste loetelu ja dokumendid ning muu oluline info on leitav OÜ Saarde Kommunaal koduleheküljelt aadressil: http://kommunaal.saarde.ee

Veenäidu teatamine OÜ Saarde Kommunaalile

Saarde Kommunaal OÜ

Aadress:
Nõmme 22
Kilingi-Nõmme, Saarde vald
86304 Pärnumaa

Telefon:
4490165 - üldtelefon
4491161 - juhatuse liige
5191 3146 - veemajanduse juhataja Rein Andre
5698 7170 - tootmisjuht Urmas Suurpuu

E-post:
kommunaal@saarde.ee

Avatud:
E - R 08.00 - 16.30

 

Saarde valla õpilasliinide sõidugraafik

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Teenuste hinnakiri