17.10.17

Saarde valla sümboolikana kasutatakse vallalippu ja vallavappi.

Lipu kirjeldus: rohelisel väljal kollane vai ning kolm vastasvärvides kuuske päisena. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 1:1, normaalsuurus 105x105 cm.
 
Selgitus: vai sümboliseerib Reiu jõge. Roheline märgib metsasid; kuld on viide Pärnumaale.
 
Sümbolid võeti kasutusele endise Surju valla poolt 7. veebruaril 1995 ning Surju ja Saarde valdade ühinemisjärgselt Saarde üinenud omavalitsuses.
 
Autor on Priit Herodes.
 
Kasutamise kord: vallalipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse hoonele ja ajutiselt vallapäevadel, vallavalitsuse poolt korraldatavatel üritustel, tseremooniatel ja ametlikel vastuvõttudel. Valla esindamisel võivad lippu kasutada valla delegatsioonid või valda esindavad kollektiivid.
 
Vallalipu kujutist kasutatakse vallavolikogu, -valitsus ja -asutuste dokumendiblankettidel, trükistel, embleemidel, meenetel ja siltidel. Vallalipu kujutise kasutamist kommerts eesmärkidel reguleeritakse vallavalitsuse poolt antava loaga. Kontrolli vallalipu kasutamise üle teostab vallavalitsus.
 
Vapi kirjeldus: rohelisel kilbil kuldne sammuv ilves.
 
Selgitus: ilves on valla võrdkuju. Roheline märgib metsarohkust.
 
Vapp loodi ja võeti kasutusele endise Kilingi-Nõmme linna, Saarde ja Tali valla ühinemiste järgselt ühinenud Saarde vallas 2006 aastal.
 
Autor on Tõnu Lauk.
Toimetaja: INDREK TALTS