14.06.17
Saarde Vallavolikogu 07.06.2017 otsusega nr 20 otsustati moodustada Saarde vallaja ja Surju valla ühinemise tulemusel moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse - Saarde Vallavolikogu valimisteks 2 valimisringkonda.
 
Maadaatide arv valimisringkonnas number 1 on 12 (kaksteist) ja valimisringkonnas number 2 on 3 (kolm).