Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.  ...

Hajaasustuse programmi 2014.aasta taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.  ...

Pärnu ja Viljandi maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise...

Teemaplaneeringu “ Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine ” eskiisi tutvustamine

Pärnu ja Viljandi maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise...

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride...

Rail Baltic maakonnaplaneeringu KSH vahearuande ja trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamine

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride...

Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine aastani 2030 arvestades piirkondlikke eripärasid. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi...

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest

Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine aastani 2030 arvestades piirkondlikke eripärasid. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi...

Saarde vallavalitsus on uuendamas Saarde valla  arengukava. Et arengukavas saaks kajastatud kodanike seisukohalt suuremad kitsaskohad, on sinul hea vallakodanik võimalus arengukava...

Saarde valla arengukava uuendamisel on vallakodanikel võimalus kaasa rääkida ja oma ettepanekuid esitada

Saarde vallavalitsus on uuendamas Saarde valla  arengukava. Et arengukavas saaks kajastatud kodanike seisukohalt suuremad kitsaskohad, on sinul hea vallakodanik võimalus arengukava...

Saarde Vallavalitsus annab teada, et seoses RMK poolt teostatavate maaparandustöödega võib olla ajutiselt takistatud liiklus  Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee Kanaküla ja Oissaare...

Teetööd Saarde vallas

Saarde Vallavalitsus annab teada, et seoses RMK poolt teostatavate maaparandustöödega võib olla ajutiselt takistatud liiklus  Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee Kanaküla ja Oissaare...

Kilingi-Nõmme staadioni avamine toimub 07. juunil kell 18.00, sellele järgneb kontsert. Kontserti algus kell 19.00, esinevad Traffic, Elina Born ja Polero. Piletite eelmüük kontserdile:...

Kilingi-Nõmme staadioni avamine

Kilingi-Nõmme staadioni avamine toimub 07. juunil kell 18.00, sellele järgneb kontsert. Kontserti algus kell 19.00, esinevad Traffic, Elina Born ja Polero. Piletite eelmüük kontserdile:...

Elektrooniliselt saab hääletada alates 15.maist kella 9.00-st kuni kolmapäeva, 21.maini kella 18.00-ni veebilehel www.valimised.ee . Lisainfo elektroonilise hääletamise kohta  ...

Täna algab Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamine

Elektrooniliselt saab hääletada alates 15.maist kella 9.00-st kuni kolmapäeva, 21.maini kella 18.00-ni veebilehel www.valimised.ee . Lisainfo elektroonilise hääletamise kohta  ...

7. mail 2014 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Metsapäev ehk metsanduslik kutsevõistlus. Metsapäeva on Tihemetsas korraldatud juba 14 aastat eesmärgiga  lasta...

Tihemetsas toimus 14. metsapäev

7. mail 2014 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Metsapäev ehk metsanduslik kutsevõistlus. Metsapäeva on Tihemetsas korraldatud juba 14 aastat eesmärgiga  lasta...

Planeeringu eesmärk on 330 kV elektriliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu ja Viljandi maakondades, et suurendada Eesti elektrienergiaga varustamise kindlust ning luua alus Eesti ja Läti...

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC 2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

Planeeringu eesmärk on 330 kV elektriliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu ja Viljandi maakondades, et suurendada Eesti elektrienergiaga varustamise kindlust ning luua alus Eesti ja Läti...

Külastusmäng "Unustad mõisad" algab mais ja kestab augustini. Juba kevadkuul, 29. mail on esimene külastuspäev. Kaasa lööb ka Voltveti mõis Tihemetsas, kus tegutseb mõisakoolina Pärnumaa...

Külastusmäng "Unustatud mõisad"

Külastusmäng "Unustad mõisad" algab mais ja kestab augustini. Juba kevadkuul, 29. mail on esimene külastuspäev. Kaasa lööb ka Voltveti mõis Tihemetsas, kus tegutseb mõisakoolina Pärnumaa...

Koostöös vedajaga muudeti osaliselt maakonna bussiliinide väljumisaegu. Muudatused tehti selleks, et reisijatel oleks võimalik hommikuti kiiremini Pärnusse jõuda ning õhtuti koju tagasi saada. ...

Muudatused bussiliikluses

Koostöös vedajaga muudeti osaliselt maakonna bussiliinide väljumisaegu. Muudatused tehti selleks, et reisijatel oleks võimalik hommikuti kiiremini Pärnusse jõuda ning õhtuti koju tagasi saada. ...

Maa-amet müüb Saarde vallas Kalita külas asuva Kiilu kinnistu. Täpsem info Maa-ameti veebilehelt .

Riigimaa müügi enampakkumine

Maa-amet müüb Saarde vallas Kalita külas asuva Kiilu kinnistu. Täpsem info Maa-ameti veebilehelt .

Suurõppuse Kevadtorm raames harjutab 8.-11.maini Kaitseväe logistikapataljon Kilingi-Nõmme linna tänavatel patrullimist.

Kaitsevägi harjutab Kilingi-Nõmmes partullimist

Suurõppuse Kevadtorm raames harjutab 8.-11.maini Kaitseväe logistikapataljon Kilingi-Nõmme linna tänavatel patrullimist.

Pärnumaa KHK Voltveti koolituskeskus kutsub osalema tasuta koolitustel. 28.05.- 13.06.2014 toimub raietöölise kursus . Lisainfo leiad siit. Info ja registreerimine: Hanna-Liisa Pikkur, tel...

Tasuta koolitused Voltveti koolituskeskuses

Pärnumaa KHK Voltveti koolituskeskus kutsub osalema tasuta koolitustel. 28.05.- 13.06.2014 toimub raietöölise kursus . Lisainfo leiad siit. Info ja registreerimine: Hanna-Liisa Pikkur, tel...

Saarde Vallavalitsuses võetakse kuni 26.maini vastu koolieelikute toetuse avaldusi. Koolieelikute toetust makstakse kõigile koolieelsetes lasteasutustes mittekäivatele Saarde valla...

Koolieelikute toetus

Saarde Vallavalitsuses võetakse kuni 26.maini vastu koolieelikute toetuse avaldusi. Koolieelikute toetust makstakse kõigile koolieelsetes lasteasutustes mittekäivatele Saarde valla...

10. mail toimub Lauri karjääris juba kolmeteistkümnendat korda pikaajaliseks traditsiooniks saanud Saarde Kihelkonna kaitsepäev. Üritus kasvas välja Saarde Kihelkonna laskevõistlusest, mis...

Saarde Kihelkonna kaitsepäev

10. mail toimub Lauri karjääris juba kolmeteistkümnendat korda pikaajaliseks traditsiooniks saanud Saarde Kihelkonna kaitsepäev. Üritus kasvas välja Saarde Kihelkonna laskevõistlusest, mis...

Kevad äratab looduse talveunest, meelitab inimesed õue ja aeda askeldama ning loob elevust ka loomariigis. Seetõttu on aeg meelde tuletada mõned põhitõed ja heakorranõuded. Kõik see on kirjas ka...

Kevadised meeldetuletused ja konkurss „Eesti kaunis kodu“

Kevad äratab looduse talveunest, meelitab inimesed õue ja aeda askeldama ning loob elevust ka loomariigis. Seetõttu on aeg meelde tuletada mõned põhitõed ja heakorranõuded. Kõik see on kirjas ka...

5.-23. maini 2014 toimub Valga-, Viljandi-, Tartu-, Võru-, Pärnu- ja Põlvamaal kaitseväe iga-aastane suurim õppus Kevadtorm, millel osaleb õppuse erinevatel etappidel kokku ligi 6000...

Kaitseväe logistikapataljon Saarde vallas

5.-23. maini 2014 toimub Valga-, Viljandi-, Tartu-, Võru-, Pärnu- ja Põlvamaal kaitseväe iga-aastane suurim õppus Kevadtorm, millel osaleb õppuse erinevatel etappidel kokku ligi 6000...

EAS koostöös maakondlike arenduskeskuste ja Koolituskeskusega Reiting korraldavad 13.05.2014 Pärnus Strand SPA & Konverentsihotellis ettevõtluspäeva. Ettevõtluspäeval osalemine on...

Pärnumaa ettevõtluspäev 2014

EAS koostöös maakondlike arenduskeskuste ja Koolituskeskusega Reiting korraldavad 13.05.2014 Pärnus Strand SPA & Konverentsihotellis ettevõtluspäeva. Ettevõtluspäeval osalemine on...

Näitan: 1 281-1 300
Elemente lehe kohta 20
of 67